Зала „Самоков” отново отваря врати от днес, съобщиха от общината в Самоков. Организацията на работа ще следва стриктно  всички противоепидемични мерки, съгласувани с министрите на здравеопазването и на младежта и спорта.
Фитнесът ще работи всеки ден от 07:30 до 21:00 часа.
За индивидуалните тренировки в залата се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората, като се допуска по 1 човек на 4 кв. м площ. За груповите тренировъчни занимания се допускат по 1 човек на 4 кв.м площ и не повече от 10 души общо.
На този етап не се разрешават всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.