Общинският съвет в Бобов дол
  • Предлагат маршрут през полето и Бабински рид, искат съгласие от ОбС да ремонтират трасето

  • Дупничанин смята да строи жилище и гараж в нива в Долистово

“Коул Енерджи“ ЕООД (новото име на „Въгледобив Бобов дол”, а преди години на Мини „Бобов дол”) търси алтернативен маршрут за камионите с въглища за ТЕЦ-а, които от два месеца не се движат по пътя Бобов дол – Големо село. С докладна записка  кметът Елза Величкова иска съгласие от Общинския съвет за преминаване на тежкотоварни автомобили по съществуващите полски пътища, които преминават през землищата на гр. Бобов дол и селата Бабино, Мламолово, Мало село, Долистово и Големо село. Другото искане е местният парламент да разреши на дружеството да ремонтира въпросните пътища, които са в тежко състояние и в момента не могат да се ползват. Управителят на мината е внесъл предложение камионите да се движат с маршрут: участък „Миньор – 2“ – промишлен път – участък“Бобов дол-1“ – ул.“ Димитър Благоев“, републикански път 623/ за гр. Радомир/ – разклон за с. Голема Фуча, общински път – разклон за селскостопански път – селскостопански път по „Бабински рид“- ТЕЦ „Бобов дол”.

Както е известно, след множество сигнали, жалби и протести срещу преминаването на камионите през Бoбoв дoл, Mлaмoлoвo, Maлo ceлo и Гoлeмo ceлo, които рушат инфраструктурата и къщите на живеещите в тези населени места и са пpeдпocтaвĸа зa ΠTΠ и след посещение на гл. прокурор Иван Гешев в средата на февруари, преминаването на тежките коли беше спряно. Решението на местния парламент е необходимо, тъй като става въпрос за пътища публична общинска собственост и ще бъде взето на сесия на 28 май, четвъртък.

На заседанието ще бъдат разгледани 16 докладни записки, едно заявление на гражданин.

С една от докладните се иска разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ План за застрояване /ПЗ/ и промяна на предназначението на земеделска земя – нива от 1.740 дка, в жилищна устройствена зона в село Долистово. Това е свързано с инвестиционно намерение на Валентин Василиев от Дупница да строи жилищна и сгради и съоръжения за  обществено обслужване – търговски, административни, складови, безвредни производствени дейности и обслужващи дейности и съоръжения. „Става въпрос за изграждане на гараж за няколко тира и хале, където да се извършва и ремонт на такива автомобили. Инвестиционното предложение ще бъде обсъждано подробно на по-късен етап, сега само ще променим предназначението на терена, за да може да се строи”, уточни председателят на ОбС Елеонора Христова.

Съветниците ще разгледат и предложените за одобрение годишни счетоводни отчети на хосписа и медицинския център в Бобов дол и на читалищата в общината. В дневния ред са включени още предложения за приемане на стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Бобов дол за периода 2020-2021 година, годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината за 2020г. Майското заседание на бобовдолските общински съветници ще бъде редовно и открито и в дневния му ред е включена и точка „Разни” за питания или изказвания на граждани.

Юлияна КОЛЧАКОВА