Автобусен превозвач от и до Бобов дол търси общината в миньорската община. В момента тече процедура по избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на община Бобов дол”. Поръчката включва автобусните линии: Бобов дол-Дупница-Бобов дол, с дължина 20,500 км; Бобов дол-Кюстендил-Бобов дол, с дължина 40 км; гр. Дупница- Паничарево-с.Шатрово-с. Мали Върбовник-с.Голем Върбовник, с дължина 25 км; гр.Бобов дол-с.Бабино-с. Мала Фуча-с. Голема Фуча-с.Бабино-с.Долистово- гр.Дупница с дължина 33,200 км; гр. Дупница-с.Долистово-с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница (спирка „Друмо”), с дължина 32 км; гр.Бобов дол-с.Блато-гр.Дупница, с дължина 47 км; Бобов дол-София-Бобов дол, с дължина 72 км. Обхваща и линии №1 и №2 от общинския вътрешноградски транспорт, всяка от които с дължина 5,700 км.

Прогнозна стойност на поръчката е 321 054 лв. без ДДС. Срокът за подаването на оферти изтича на 18 юни, а отварянето им е на 19 юни. Със спечелилия кандидат ще бъде сключен договор за 3 години.

Както сме писали, в момента транспорта по тези линии осъществява ЕТ „Румяна Николова- Даци Р” (по-известна като „Даци”) от Бобов дол. За последно превозите бяха възложени на „Даци” през декември миналата година. „Тогава общината отправи покана към ЕТ „Румяна Николова Даци Р“ да извърши услугата, но без да се провежда процедура по Закона за обществените поръчки, тъй като имаше промени в честотата на курсовете по отделни линии. Наложи да се прегласуват транспортните схеми и съгласуване с общините Дупница и Кюстендил и искане на разрешение от областния управител като спешна мярка за сключване на договор. Този договор е за 6 месеца и през м. юни изтича”, обясни зам.-кметът Йорданка Гацева.