Сградата, където се помещават две институции – пощата и здравната служба в ихтиманското село Живково, претърпя строително-ремонтни дейности. През 2019 година бе извършен ремонт на покрива и бяха подменени външната дограма и вратите. През тази година със средства от капиталовата програма на община Ихтиман бе извършен основен ремонт и значително подобряване мерките на енергийните характеристики на сградата, която е с изцяло нов облик.