И забавачката в Рила приема децата от 1 юни. „Всички родители, които желаят децата им да посещават детска градина от 1 юни (понеделник), трябва да попълнят декларации за информирано съгласие до 28.05.2020 г. (четвъртък), във времето от 08,00 до 15,00 ч., на място в ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила, както и да се запознаят с мерките за организиране дейността на детското заведение”, съобщиха от общината. Мерките са публикувани на фейсбук страницата на градината.