Наказания „пробация“ и „безвъзмезден труд в полза на обществото“ определи Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Страхил Гошев, за 18-годишния Ем. Г. Инцидентът е от 11 юни м.г. и се е разиграл в сапаревобанското село Ресилово. Съдът призна за виновен Ем. Г. в това, че е нанесъл удар с юмрук в областта на лицето на В. Д., вследствие на което е причинил двустранно счупване на долната челюст.

РС – Дупница осъжда подсъдимия на наказание „пробация“ при следните пробационни мерки:  „Задължителна регистрация по настоящ адрес”, за срок от 2 години, при периодичност на срещите с пробационен служител два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 години. „Безвъзмезден труд в полза на обществото” – 150 часа годишно за срок от 2 години.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред ОС – Кюстендил  в 15-дневен срок.