Михаела Крумова

Общинският съвет в Кюстендил преизбра Михаела Крумова за председател на своя сесия. Съгласно правилника за дейността на Общинския съвет, председател се избира на всеки шест месеца. За тази цел беше определена комисия от петима общински съветници, с председател Кирил Станчев, които да проведат тайно гласуване по време на сесията, провела се в Голямата зала на Общинския театър.

Единствената номинация беше за досегашния председател на Общинския съвет – Михаела Крумова. Своя глас дадоха 35 общински съветници. 28 бяха действителните гласове, а 7 недействителните бюлетини. С 28 гласа „за” Михаела Крумова застава за 8-и пореден път начело на местния парламент.

”Надявам се да имам търпението и силите до безкрайност да отстоявам принципите си и позицията по отношение на политиките, които трябва да се проведат в община Кюстендил под знака на пандемията. За щастие има нагласа, че тя отминава. Част от хората преосмислиха, включително и аз самата, позициите си и мирогледа по отношение на живота. Разбрахме, че има много по-ценни неща от това да се обиждаме, да се мразим и да се занимаваме със злободневни теми. Разбрахме всъщност, че дребните неща в живота носят щастието. Надявам се да успеем да излезем с общи усилия както на територията на община Кюстендил, така и в цялата държава много леко от икономическата криза. Смятам, че ще успеем да се справим, независимо от трудностите. Като цяло общинската администрация полага усилия в тази посока”, каза след избора си Михаела Крумова.

Преди избора тя направи отчет на изминалия мандат като председателя на Общински съвет. За това време са гласувани 157 докладни записки. 138 от тях са внесени от кмета на община Кюстендил Петър Паунов, 14 са от председателя на Общинския съвет, а останалите са внесени от страна на общински съветници.

Три от решенията, приети по време на заседанията, са върнати за ново преразглеждане от страна на областния управител Виктор Янев.