• „Вак енерджи“ иска ОВОС от РИОСВ за изграждане на предприятие за производство на RDF в Елез дере

Гориво от отпадъци иска да произвежда в района на Дупница местна фирма. В РИОСВ – Перник и община Дупница е внесено инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на стандартизирано модифицирано гориво от RDF отпадъци в местността Елез дере в Дупница. Инвеститорът „Вак енерджи“ ЕООД, със собственик и управител Илияна Вакъвчиева, смята да застрои предприятие с 6239 кв. м площ. Предвижда се производство на 13 000 тона RDF гориво годишно. В производствената дейност ще се използват различни видове отпадъци – „твърди битови отпадъци“, промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни търговски обекти. Като входящ материал в инсталацията ще се използват отпадъци от механично третиране (т.е. отпадъци от сортиране, трошене и др.), както и нестандартизирани RDF горива. При работата на инсталацията ще се отстраняват наличните в материала леки фракции и други примеси като инертни материали, пластмаса, хартия, стъкла и метали. Полученият резултат ще бъде стандартизиран RDF – алтернативно гориво, подходящо за използване в различни промишлени производства. Линията за производство на стандартизиран RDF ще включва: приемен бункер, ситов модул, мобилна високотехнологична машина за отделяне на малки рециклируеми отпадъци, снабдена с барабанно сито, въздуховоди и магнитен барабан, който ще отстранява черните метали от материала.

Инвестиционното намерение е внесено с искане да се изготви Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС). Информацията, свързана с проекта, е обществено достъпна в община Дупница и може да се търси в отдел “Екология, чистота и ВЗ” (ет. 2, ст. 45). Становища, предложения, мнения и възражения се подават в РИОСВ-Перник.