Проектът значително ще подобри електрозахранването на населените места в общината и в курорта Боровец

Електроенергийният системен оператор- ЕСО ЕАД започва мащабна инвестиция на стойност близо четири и половина милиона лева, съобщиха от пресцентъра на община Самоков. Това е най-сериозният инвестиционен проект в техническата инфраструктура в Самоков през 2020 г. Преди около година ЕСО закупи общински терен от 500 кв. м, който бе присъединен към общата площ на подстанцията, тъй като инвестицията включва подмяна с изцяло нови съоръжения. За целта е изготвен и Подробен устройствен план – план за застрояване, съгласуван от кмета на общината. В срок от 10 месеца в рамките на инвестицията ще бъде извършена реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV и на закрита разпределителна уредба 20 kV в подстанцията на изхода на Самоков. Реконструкцията ще даде възможност към подстанцията да се присъединят нови 110-киловолтови електропроводи, с което ще се изпълнят изискванията за сигурност на електроснабдяването в района. За целта се предвижда подмяна на схемата на подстанцията, при което ще се подменят съоръженията и начинът на присъединяване към системата. Предвижда се присъединяването към подстанцията на електропроводите „Ястребец” и „Белчин”, като ще се изградят нови връзки. С изпълнението на проекта съществено ще се подобри електрозахранването на населените места от община Самоков и на курорта Боровец.

1 коментар

  1. 110kV Ястребец е присъединен към подстанцията веднага, след изграждането на ВЕЦ Бели Искър!
    110kV Белчин е присъединен към подстанцията преди около 3 години!
    Какво се предвижда по-точно, че нещо не ми е ясно???

Comments are closed.