Вижте отличените кандидати

 

Успешно приключи онлайн конкурсът за кандидат-студенти в областите на изкуствата, организиран от Факултета по изкуствата към Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград. Комисии по съответните изкуства оцениха материалите, изпратени от кандидатите. Отличени в първия етап на конкурса са:

Специалност “Мода”

 • Ралица Николаева Витанова – I място
 • Кристиян Иванов Петков – I място
 • Александра Ивайлова Янкова – II място
 • Добринка Миткова Казакова – II място
 • Петър Ангелов Ангелов – II място
 • Добринка Янева Щърбова – поощрителна грамота
 • Виктория Милчова Кирчанова – поощрителна грамота

Специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство”

 • Георги Антонов Марулевски – I място
 • Ангелина Крумова Попова Иванова – II място
 • Елена Кирилова Пунева – III място
 • Гергана Георгиева Младенчева – поощрителна грамота
 • Ани Иванова Цанова – поощрителна грамота

Телевизионно, театрално и киноизкуство

 • Карина  Георгиева Димитрова – Второ място
 • Велислава Георгиева  Бецинска – Второ място
 • Йордан Георгиев Гюрджеклиев – Второ място
 • Антон Иванов Тодоров – Трето място
 • Моника Симонова Димитрова – Първо място
 • Ярослав Любомиров Ставрев – Второ място
 • Лъчезара Станиславова Йорданова – Първо място
 • Биляна Стоянова Атанасова – Второ място