Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи съдия Мирослав Начев – съдия в Окръжен съд-Кюстендил, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд-Кюстендил.

Кандидатурата му бе предложена от административния ръководител – председател на Окръжен съд-Кюстендил съдия Пенка Братанова.