Общинският ръководител на ГЕРБ-Благоевград инж. Росица Димитрова получи почетна грамота за утвърждаване на хуманната същност на Червения кръст в интерес на обществото и държавата. Отличието, подписано лично от председателя на хуманитарната организация маг.-фарм. Христо Григоров, бе връчено от д-р Бойка Маринова, началник на Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ-Благоевград и представители на БЧК. ПП ГЕРБ – община Благоевград получава признанието за доказано отговорно отношение и активно участие на ръководството и членовете в организирани кръводарителски акции.
Ръководството на ГЕРБ – община Благоевград непрекъснато подкрепя благородни каузи. В края на март 2020 г. например областният координатор Андрей Новаков, общинският ръководител инж. Росица Димитрова, общински съветници и членове на партията бяха сред първите, отзовали се на призива за кръводаряване на Министерството на здравеопазването.
Инж. Росица Димитрова получи почетната грамота в Кръвен център – Благоевград, след което се запозна с проблемите, свързани с материалната база, с която разполага отделението, като декларира готовност за съдействие.