Служители на община Петрич провериха всички места около града, за които е известно, че се ползват за изхвърляне на излезли от употреба автомобилни гуми. Припомняме, паленето на стари гуми в ромските квартали е един от дългогодишните проблеми в Петрич. Иззети са десетки гуми, струпвани на различни терени. Цялото събрано досега количество втора употреба гуми ще бъде извозено до фирма за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, която има разрешително за тази дейност. Проверките на общинските служители няма да спрат, а тенденцията, която се отчита, е за изхвърляне на гумите вече и в други райони освен традиционно познатите терени край ромските квартали на Петрич. Изпратено е и уведомително писмо до МОСВ, в което се предоставя информация за проблема с вноса на втора употреба гуми, от които значителна част се изхвърлят, а общината трябва да ги събира, при което прави сериозни разходи. Тези гуми, които не бъдат намерени, се палят и това създава големи екологични проблеми. Проверяват се редовно пунктовете за продажба и смяна на гуми, както и пунктовете за вторични суровини за спазване на задълженията им по Закона за управление на отпадъците.