Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Велковци,  Общ.  Брезник:   Мах. Пали Лула  Къща

На 23.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / –      с.Бабица

Община Земен

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Еловдол

Община Перник

За Периода 24-26. 06. 2020 г.  /08:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Богданов Дол:   Витоша  26,  Мах. Скочиловец  29,  Рила  18,  Струма  11,  Цар Симеон  20,    29, 13, 40, 28

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Перник:   Арчар  2, 1, 7а, 4, 6, 7б,  Бистрица  1, 3,  Будиславец  35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33,  Бързия  12, 14, 4, 6, 8,  Вит  6, 3, 12, 3а, 1,  Въча  3, 5, 4, 2,  Захари Зограф  22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35. , 24,  Калкас  12,  Кладенец  6, 8, 11, 2, 5, 3, 7,  Колуница  48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42. , 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32,  Луда Яна  26, 26. 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4,  Мир  2, 3, 5, 4,  Осъм  2, 1, 4,  Ропотамо  10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14,  Тополница  2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Рударци:   1452  ,  VI-001267 Кв. 82  ,  XVIII-1965, 1967 Кв. 127  ,  Арда  1,  Бели Брег  4,  Бистрица  1,  Божур  2, 7, 5, 3,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12,  Бор  4 Къща, 1, 2,  Бреза  4,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Ген. Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Добрич  6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Добрич  2,  Драва  1 А,  Дренов Дол  13, 11, 3 Къща,  Дунав  ,  Ехо  ,  Загарица  7,  Загарица  10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26,  Захари Зограф  23, 6,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Йовчова  37,  Йовчова  17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1,  Кало  ,  Кирил И Методий  4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5,  Кирил Пчелински  22,  Кракра  ,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кривуля  12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2. , 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Минерал  4,  Москва  ,  Москва  25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща,  Никола Вапцаров  27,  Никола Вапцаров  3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1,  Никола Вапцаров  7,  Обеля  2, 3, 1, 4, 5,  Опълченска  8,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,  Перник  6, 7, 8, 4, 1, 5,  Поморие  7,  Презвитер Козма  51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Рено  ,  Рига  7, 5, 1, 2,  Рудничар  2,  Св.  Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Силистра  15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4,  Скобелев  4, 9,  Солун  7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а,  София  25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27,  Стримон  16, 8, 6, 9, 10,  Струма  1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33,  Темелко Ненков  3,  Тинтява  1, 3, 2, 4,  ул.  Вардар/Ул. Силистра  ,  УПИ І-1427 Кв. 80б  ,  Христо Ботев  16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5,  Христо Смирненски  11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8,  Цветaна Живкова  10, 3, 8,  Черни Връх  93, 76б, 97 А,  Черни Връх  85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89. , 72 Тото Пункт, 85. , 76а, 91, 79,  Черни Връх  133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109. , 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111. , 167, 137, 129, 90, 157. , 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101,  Шумнатица  Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9,  Янтра  35, 28, 14, 16, 18, 10

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Драгичево:   Байкал  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  Васил Априлов  8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д,  Възраждане  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50,  Кракра  ,  Миньор  5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  Никола Вапцаров  1,  ПИрин  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4. , 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а,  Рила  23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21,  Янтра  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10. , 10, 22, 12, 8

На 22.06.2020 г.  /13:01 – 13:30 ч. ; 14:30 – 15:00 ч. / –  Перник:   Благой Гебрев  16, 28, В Бл. 28, 26, 29, 26. , 27, с/у Чайка, 23. , До Бл. 24, 25, 23, До Тото Пункт, 23, 23, 24, 18, 19, 21, 20в, 22. , 22, 20, 19, 20б, 17а, 20, 20а, 17, 17, 21, 20. , 17. , 20, с/у Бл. 19,  Волгоград  1, 3, 2,  Изток  1, Тенис Корт, Павилион, Търговски Обект, Сп. Метал, Спирка Метал, Тото Пункт, Кооп Пазар, Павильон,  Карл Маркс  1, 3. Клемент Готвалд  19, 17, 19, 17,  Ленински Проспект  5, 1, УПИ-I,  Кв. 87б, 11, Пазара, Павильон, 27, 17, 16,  Лом  9,  Минск  6, 1,  Несебър  2. ,  Одеса  1, 1, 2,  Созопол  5, 7,  Юрий Гагарин  18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, До Бл. 12,    Зад Спирка Металик

На 22.06.2020 г.  /13:01 – 15:00 ч. / –  Перник:   Изток  Кооп Пазар, Павильон,  Ленински Проспект  Пазара, Павильон,  Минск  6, 1,  Созопол  5, 7,  Юрий Гагарин  18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, До Бл. 12

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Батановци:   3ти Март  28, 36, 22, 16, 24, 34, 12, 30, 10, 20, 6, 18, 4, 26, 8, 66, 64, 56. , 3, 36, 42, 58, 54, 62, 42, 44, 38, 40б, 9, 64, 60, 40, 2, До Ж. П Гара, 1, 3. , 40а, 46, 7, 46, 1 1, 56, 1. ,  6ти Септември  1, 5, 3, 2, 7, 21, 27, 23, 15, 25, 6, 19, 13, 9, 11, 2, 25. , 4, 17, 29, 8,  Акация  1,  Александър Стамболийски  17, 9, 12, 11, 5, 8, 3, 2, 15, 10, 14, 13, 19, 16, 49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72, 36, 9, 54, 29е, 58, 18, 62, 20, 32, 29а, 21. , 28, 46, 30, 36, 60, 34, 25. , 52, 18. , 48, 27, 42, 29, 44, 24, 40, 50, 23, 22,  Батан Войвода  3, 6, 1, 4, 2, 15, 5, 19, 16, 11а, 25, 12а, 20, 7, 18, 21, 14, 11, 13, 17, 22, 23, 9, 12, 8, 22,  Бистрица  16, 18, 1а, 4. , 1, 16а, 22, 8, 20, 6, 12,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Братя Миладинови  4, 2, 16, 7, 13, 8, 14, 9, 5, 12, 12а, 1, 11, 10, 6,  Бушляк  ,  Васил Левски  13, 3, 5, 13а, 1, 9, 7, 11,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Владимир Заимов  25, 42, 44, 31, 38, 43, 41, 37, 40, 33, 36, 39, 29, 27, 42а, 23, 21, 37 А,  Георги Бенковски  7, 3а, 3, 1, 6, 5, 8,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  6. , 2. , 107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103, 91, 72, 79, 78, 89, 85, 71, 68, 87, 76, 80, 74, 81, 73, 70, 77, 83, 75, 52, 64, 43, 30, 31, 39, 3, 50, 19, 61, 17, 41, 63, 25, 29, 62, 46, 60, 44, 42, 58, 34, 21, 11, 56, 32, 37, 51, 20, 17. , 65, 36, 10, 45, 5, 27, 40, 38, 7, 64а, 35, 9. , 59, 23, 8, 69, 18, 55, 13, 7. , 12, 67а, 26, 57, 67, 49, 47, 54, 22, 24, 14,  Железничарска  11, 19,  Желю Демиревски  18, 22,  Иван Вазов  4, 1, 2, 9, 3, 6, 5,  Илинден  3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15,  Княз Борис I  2, 30, 15. , 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а. , 24, 10, 26, 14,  Коста Тричков  20, 11, 15, 14а, 5, 18, 23, 22, 6, 7, 4, 26, 19, 12, 24а, 3, 2, 9, 14, 10, 1, 13, 24, 31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29. , 50, 26, 40, 49, 27. , 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36,  Лозан Рангелов  1,  Любен Каравелов  8, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 11,  Мах. Делниче  19, 17, 21, 25, 23, 16, 20, 22, 9, 29а, 7, 12, 5, 4, 13, 31, 26, 30, 3, 6, 11, 32, 29,  Мах. Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21,  Мах. Яшарска  2, 6,  Махала Андрейна  ,  Младост  2, 8, 4, 1, 6, 10,  Никола Вапцаров  17, 11, 4, 5, 16, 2, 10, 13, 7, 3, 9, 19, 12, 17, 14, 28, 30, 49, 31, 43, 51, 45, 27, 32, 53, 34, 29, 45а, 25, 36, 49а, 38, 35, 37, 39, 47, 41, 55, 24, 20, 18, 23а, 22, 23, 21,  Панайот Волов  2, 7. , 3, 7а, 4, 8, 5, 7,  Пчела  3, 7, 9, 1, 11,  Република  18, 23. , 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Св. Св. Кирил И Методий  53, 42, 74, 24а, 29. , 46, 37, 36, 51, 47, 41, 2, 130, 132, 128, 34, 51, 65, 49, 40, 22а, 21, 29, 14, 17. , 43. , 18, 15, 24, 12, 45, 24. , 10, 20, 16. , 27. , 35, 12а, 19. , 27, 22, 12. , 43, 7. , 7, 8. , 2. , 25, 22. , 5, 27. , 5. , 4, 6. , 11, 6, 19. , 9, 3,  Средорек  2, 9, 5, 1, 8, 6, 4, 12а, 3, 10, 22, 7, 11, 12, 14, 13, 16,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5,  Старо Село  1, 2, 9, 3, 5, 4, 15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13,  Стефан Караджа  2, 11, 1, 5, 4, 6, 9,  Стране  51, 52, 47, 53, 49, 4, 45, 56, 48, 44, 50,  Струма  19, 23, 22, 13, 26, 17, 27, 1, 5, 11, 4, 27, 33,  Трендафил Георгиев  18, 1, 5а, 9, 2, 14, 7, 5, 12, 10, 16, 6, 3, 2а, 8,  Физкултурна  1, 5, 11, 15, 13, 14, 19,  Христо Ботев  9, 14, 12, 10, 16, 38, 24а, 15, 19, 24, 21, 34, 23, 27, 26, 32, 33, 29, 35, 25а, 37, 17, 22, 31, 20а, 33а, 30, 18, 28, 25, 20, 36, 9, 40, 9 9, 40, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 5,  Христо Смирненски  9, 5, 11, 7, 2. , 3, 5а, 16, 27, 23, 19, 29, 14, 17, 21, 10, 13,  Шипка  2, 4, 7, 1, 5, 3, 11, 9,    Павилион, Автоспирка, Двора На Ткзс, Гарата, 1, 9, 37, 13

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Богданов Дол:   793  ,  Васил Левски  4, 6,  Витоша  15, 22, 24, 9, 31 А, 5, 18, 26, 5,  Георги Сава Раковски  23, 10, 29, 21, 2, 37, 42, 20, 15, 46, 20, 2, 11,  Иван Вазов  5,  Иглика  2, 1, 4,  Извор  11, 8, 10,  Китка  36, 6, 12, 14, 9, 11, 5, 1, 2,  Княз Александър Батенберг  8, 6, 4,  Княз Борис I  64, 32, 48, 11, 35, 46, 34, 40, 33, 31, 49, 20, 22,  Любен Каравелов  4, 6,  Люлин  2,  Мах. Дълга Бара  3,  Мах. Стаменова  6, 52, 31, 8, 36, 40, 9, 4, 45, 41, 23, 63, 28, 64, 37, 50, Вила, 55, 30, Къща, 25, 26, 27, 11, Помпа,  Отец Паисий  17, 5, 15, 13, 3, 11, 17, 19, 2, 7,  Петър Берон  15, 13, 17, 7, 5,  ПИрин  2, 6, 29, 3, 10, 28, 4, 1, 14, 1,  Пчела  3, 12, 6, 8,  Рила  6, 18, 19, 9,  Стара Планина  42, 19, 9, 7, 14, 32, 12, 30, 17,  Струма  16, 5, 14, 13, 4, 9, 1, 20, 3, 6, 8, 11, 9, 16,  Теменуга  15, 22, 7, 12, 3,  Хан Аспарух  77, 40, 33, 31, 27, 43 А, 14, 37, 5, 2, 29, 20, 35, 11, 15, 23, 12, 1, 45, 43, 7, 17, 21, 39, 9, 18, 38, 65, 67, 69, 51, 36, 49, 75, 73, 26, 47, 63,  Христо Ботев  19, 5, 15, 13, 7, 8, 2, 9,  Христо Смирненски  5, 18, 27, 7,  Цар Калоян  20, 14, 6, 12, 16, 14, 20, 4,  Цар Симеон  20, 24, 56, 41, 48, 32, 29, 36, 27, 39, 43, 52, 37, 50, 47, 38, 17, 54, 21, 34, 26, 30, 50, 28,  Чучулига  7, 6, 5, 8, 13,    18, 4, 3, Магерница, В Стопанския  Двор, Къща, Краварник, 2, 6, 8, 4, 7, 3, Кланница

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Вискяр:   ІІ-253 Кв. 30,    Близо до Кмета

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Витановци:   Васил Левски  50а,  Кракра Пернишки  11, 1,  П-Л Іv-241,  Кв. 29  ,  УПИ І-51 Кв. 14  ,    3

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Зидарци

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Лесковец,  Общ.  Перник:   Бившо Ткзс

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Мещица:   Адалберт Антонов  12, 11, 6,  Александър Димитров  8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26,  Александър Невски  4, 2, 1, 3, 5,  Александър Стамболийски  15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13,  Андрей Жданов  7, 6, 4, 8, 7, 1,  Васил Коларов  1, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 Къща, 35, 4, . 25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24,  Васил Левски  24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25,  Велин Сърбов  5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4,  Генерал Гурко  22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20. , 6, 16,  Генерал Скобелев  12, 4, 2, 4, 3,  Генерал Толбухин  5, 1, 3, 4, 8, 7, 10,  Генерал Тотлебен  14, 27, 24, 29, 21, 7, 9, 11,  Гео Милев  ,  Георги Бенковски  2,  Георги Димитров  11, 13, 22, 4, 17, 10 Къща, 3, 7, 1, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42,  Георги Сава Раковски  2, 4, 1, 4,  Гоце Делчев  8, 12, 5, 15, 7,  Даме Груев  1, 5, 1, 3, 4,  Детелина  10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14,  Детелина Минчева  2,  Димитър Благоев  20, 6, 19, 18, 16, 100,  Димитър Каляшки  6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23,  Еделвайс  1, 3, 2,  Елена Георгиева  1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15,  Елин Пелин  3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1,  Захари Стоянов  1а, 11,  Иван Вазов  11, 9, 5, 7, 1, 3,  Йордан Йовков  4, 2, 6, 1,  Йорданка Николова  1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27,  Капитан Петко Войвода  9, 11, 5,  Кв. 3 УПИ VІІІ-165  ,  Кокиче  5, 15,  Комсомолска  2, 5, 9, 11, 20, 1, 3,  Ленко  20, 8, 4 Къща, 2,  Леонид Брежнев  4, 2, 3, 5, 8, 9, 10,  Лилия  4, 2,  Лиляна Димитрова  1, 2 Къща, 7, 5,  Маршал Жуков  3,  Митко Палаузов  6, 9, 2,  Никола Вапцаров  19, 10, 15,  Никола Парапунов  11, 6, 8, 5, 3 Къща,  Октомврийска Революция  11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19,  Пейо Яворов  3,  Път №63  ,  Райна Княгиня  2, 3, 1, 5, 10,  Рахила Ангелова  1,  С.  Мещица,  Стадион,  Пл. №140, Кв.62  ,  Свилен Русев  10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1,  Сергей Румянцев  1,  Синчец  2,  Станке Димитров  5,  ХVIII Кв. 55а  ,  Юрий Гагарин  6, 3, 4, 1, 2,  Ястребино  12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10,    76, Спирка Бенковски;

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник:   Ахелой  1а, 3, 12, 3а, 1,  Баба Тонка  7, 18, 15, 1,  Бела Вода  8, 10, 2, 87, 311а, 339, 332, 307, 316, 362, 19, 12, 319, 8б. , 22, 9, 358, 304, 328, 8, 338, 13, 320, 321, 2, 315, 337, 21, 329, 20, 336, 11, Канцелария, 17, 334, 317, Селекц. Център, 320, 322, 3, 1, 39, 340, 15, 18, Зад Кметството, 333, 311, 335, 25, 314, 330, 361, 313, 333, 351, 371, 372, 369, 363, 364, 349, 365, 379, 374, 383, 357, 354, 352, 355, 345, 350, 377, 336, 368, 370, 347, 366, 381, До Мтп Расолкова Махала, 341, 375, 373, 353, 348, 376, 378,  Боянски Водопад  1,  Градина  ,  Григорий Цамблак  2 Читалище,  Емине  6,  Железничарска  15а, 17,  Иван Асен Втори  18, 13, 11. , 26, 34, 19, 62, 29, 28, 23, 8, 3, 30, 12, 11, 1, 36, 22, 32, 17, Бензиностанция,  Клокотница  12, 4, 1, 3, 6, 2, 10, 8,  Матей Преображенски  2,  Света Гора  21, 15, 18,  Симеон Радев  9,  Симеоновград  20, 5,  Хан Аспарух  2, 12, 25, 15, 8, 3, 27, 10, 19, 17, 6, 16, 22, 11, 4, 28, 10. , 30,  Хан Омуртаг  39, 22, 37, 43, 33, 35, 41, 20,  Цар Самуил  1, 2, 3, 7, 6, 5, 4

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Планиница,  Общ.  Перник:   П-Л Ххіі,  Кв. 14  ,  УПИ I-108,  Кв. 1

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Радуй:   В.з. Шумака, Вила, Къща

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Расник:   Бобош  2,  Брод  1,  Ибровица  17,  Казанджийска  27,  Околовръстен Път  48, 15,  Първи май  16,    Фургон, Къща

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Черна Гора,  Общ.  Перник:   Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански Път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Лесковски Път  41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16,  Магюшница  6, 1, 4, 2,  Мах. Ваклинови  2, 6, 1,  Мах. Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  Мах. Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  Мах. Сугареви  2,  Мах. Толева  2, 4, 3,  Нова Махала  1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 22.06.2020 г.  /14:00 – 15:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 26.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ярджиловци:   VIII-388,  Кв.  31  ,  Александър Стамболийски  2, 2, 7, 8, 4,  Ален Мак  6, 6,  Арда  4, 2, 3,  Асен Китанов  1, 12, 14, 4, 6, 5, 5, 6, 14, 12, 1, 4,  Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33,  Васил Левски  8, 2, 4, 1, 3, 6,  Велин Асенов  6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10, 16, 2, 6, 3, 10, 8, 13, 11,  Вердин Александров  7, 9, 8, 6,  Витоша  1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2,  Георги Димитров  13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1, 9, 13, 5, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 22, 10, 19, 7, 3, 13а, 8, 16, 18,  Двадесет и трети април  1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38,  Девети Септември  53, 34, 1, 37, 11, 33, 41, 5, 39, 28, 32, 35, 24, 21, 27, 4, 26, 31, 43, 9, 17, 8, 29, 30, 3, 45, 25, 35а, 7, 41а, 38, 35а, 36, 34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27,  Иван Алексиев  14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12, 23, 16, 18, 9, 4, 6, 22, 7, 24, 14, 25, 2, 10, 8, 12, 17, 5, 19, 28, 15, 21, 13, 4,  Иван Димитров  4, 2, 3, 5, 1,  Извън Плана  ,  Йордан Станоев  6, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28, 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  13, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22, 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Кракра  13, 3, 7,  Марин Зафиров  6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Никола Вапцаров  7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2, 10, 9, 2, 7, 4а, 14, 15, 3, 4, 12, 1, 8,  Оборище  2, 5, 2, 5,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105, 43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54,  Осоица  1, 5, 4, 2, 4, 1, 5, 2,  Партизан  1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Перник  5, 4, 7,  Плиска  11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Радослав Зафиров  3а, 31,  Рила  4, 8, 2, 1, 10,  Свилен Русев  3, 1,  Славчо Дяков  7, , , 12. , 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Стара Планина  3, 5, 9, 7, 1, 11, 11, 7, 5, 9, 1, 3,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,  Струма  4, 4,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  УПИ Xx-744,  Кв. 60  ,  Христо Смирненски  4,    6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а, 6, 18, 3а, 12, 21, 16, 3, Кафе-Павилион

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Горна Диканя:   III-1699, Кв. 194  ,  VII,  Кв.  154  ,  X-1583 ,  Кв 195  ,  Горна Диканя  ,  Махала Джорговица  ,  Парцел Хіх-1127,  Кв. 116а  ,  ПИ203  ,  УПИ I-1026, Kb. 103  ,  УПИ І-1517 Кв. 211  ,  УПИ Х-1306,  Кв. 165  ,    УПИ І,  Кв. 115, Къща, Вила, Мах.;Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв. 200 С. Горна Диканя

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Гълъбник:   Кв. 25 УПИ XІІІ-353  ,  ПИ 110,  Кв. 16  ,  УПИ VІІ-112, Кв. 16  ,  УПИ ХV-45,  Кв. 6  ,    До Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Долна Диканя:   884 Кв. 67а и 67б  ,  926  ,  II, Кв. 23  ,  IV-744,  Кв. 49  ,  V-648  5,  Xi-790,  Кв. 55  ,  XII-375  ,  XIII-755, Кв. 47  ,  XIV-586  ,  XIV-990, Кв. 71  ,  XVII-1662 Кв. 37  ,  Гаджова Махала  ,  Градините  ,  Кв.  72,  УПИ V-955,  954  ,  Милева  ,  УПИ I, Кв. 43  ,  УПИ IV-838, Кв. 62  ,  УПИ IX 883 Кв 67а  ,  УПИ VII- 852,  854 Кв. 65  ,  УПИ XI-261,  Кв. 40  ,  УПИ XIII-990  ,  УПИ XXI-338  ,  УПИ ХIV-749,  Кв.  48  ,  Х-260 Кв 40  ,    Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, ТП;Вилите Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, ТП Калугерица

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Дрен:   V-420 Кв. 4  ,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет И Втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет и Девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет и Осма  1, 3,  Двадесет и Пета  6,  Двадесет и Първа  2, 10, 6,  Двадесет и Седма  3, 1,  Двадесет И Трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет и Четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет и Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет и Девета  5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7,  Деветдесет и Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет и Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет и Трета  1,  Деветдесет и Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 14, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 1,  М. Попова Махала  ,  Махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8,  Махала Тареина  ,  Осемдесет и Девета  5, 7, 9,  Осемдесет и Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет и Пета  4,  Осемдесет и Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет и Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет и Четвърта  6, 3,  Осемдесет и Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет и Втора  2, 10,  Петдесет и Девета  2, 9,  Петдесет и Осма  6, 8,  Петдесет и Пета  7, 6, 2,  Петдесет и Първа  3, 7,  Петдесет и Седма  2, 6,  Петдесет и Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет и Четвърта  5, 6,  Петдесет и Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  С. Дрен  ,  Седемдесет И Втора  7, 9,  Седемдесет И Девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет И Осма  1, 4, 2,  Седемдесет И Пета  1,  Седемдесет И Седма  3,  Седемдесет И Трета  3, 1, 5,  Седемдесет И Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет И Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто и Втора  3, 5, 7, 1,  Сто и Девета  6, 21, 1, 18,  Сто и Единадесета  2, 7,  Сто и Осма  8, 2,  Сто и Пета  4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18,  Сто и Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто И Първа  5, 3, 1,  Сто и Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16,  Сто И Трета  1, 5,  Сто И Тринадесета  6, 4, 2,  Сто и Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто И Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет и Втора  3, 1,  Тридесет и Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет и Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет и Пета  2,  Тридесет и Първа  1,  Тридесет и Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет и Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет И Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7,  УПИ IV-761 Кв. 47  ,  Хейзел Майнер  ,  Четвърта  89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18,  Четиридесет И Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет и Девета  7,  Четиридесет иОсма  4,  Четиридесет и Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет и Първа  9, 1, 7,  Четиридесет и Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет И Трета  8, 1, 14,  Четиридесет и Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет И Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет и Втора  4,  Шестдесет и Девета  2,  Шестдесет и Пета  7, 9,  Шестдесет и Първа  6, 1, 4,  Шестдесет и Седма  3, 5, 1,  Шестдесет и Трета  2, 5,  Шестдесет и Четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет иШеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,    3, Къща

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Старо Село,  Общ.  Радомир:   I-51,  Кв. 11  ,  VII-157 Кв. 17  ,  XXVІІ-XXVІІІ Кв. 12  ,  Мах. Дукова  ,    Къща

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Студена,  Общ.  Перник:   Баба Тонка  7, 6, 5, 9, 11, 4, 3,  Барбеш  8, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 9,  Бистрица  4, 2, 5, 1, 6,  Боровец  ,  Вардар  1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3,  Върбица  2,  Вършец  6, 5, 3, 7, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 14, 8, 5, 6,  Ерма  4, 6, 1,  Иван Вазов  6, 4, 2, 3, 1, 8,  Каражинец  8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 Къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6,  Мах. Кашова  ,  Мах. Рулева  3, 9, 4, 11, 10, 7, 5,  Местн. Каражинец/И. Р. /  15, 29,  Простор  8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7,  Разсадника  2, 4, 1, 3,  Рила  2,  Родопи  3, 2, 7, 1, 6, 5,  Ропотамо  4, 9, 3, 2, 1, 7,  Рулева  2а, 2, 4, 1а, 8,  Сините Вълни  4, 2,  Стария Площад  8, 2, 1, 5, 4, 3, 6,  Струма  26, 36, 34, 40,  Христо Ботев  215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, . 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен. Бл.  -Стълби, 264, 264 1,    2, Воен. Бл. -Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:30 – 16:30 ч. / –  Чуковец,  Общ.  Радомир

На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Перник:   Батуля  4, 8, 6, 8. , 3, 10, 7, 2, 9, 5,  Боянова Поляна  12, 2, 10, 14, 8, 6, 16, 4,  Буная  17, 7, 13, 19, 9, 5, 15, 11,  Връх Богдан  4,  Краище  20,  Люлин  121, 111а, 111,  Осогово  7 А, 3а, 5, 13, 1, 3, 11, 7, 13а, 9, 15,  Стара Планина  106, 88, 98, 94, 104, 100, 90, 92, 102, 86, 99. , 101. , 96,  Столетов  11, 15, 14, 12, 7, 3, 5, 9, 4, 13, 1,  Чумерна  1, 3, 4а, 7, 9, 8, 5, 4, 6, 2

На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Перник:   V-502. 1010  Кв. 1,  Булаир  8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6,  Гергина  5, 4, 3,  Гоце Делчев  23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2,  Драгановец  4,  Екзарх Йосиф  3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5,  Знеполе  16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13,  Илинден  29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а,  Искър  ,  Калиманци  3, 6, 5, 8, 1. , 9, 4, 1, 10, 2, 7,  Косово Поле  9. , 1, 2,  Погреби  11, 3, 4, 13,  Руй  1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а,  Сандански  4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2,  Стримон  Кв. Варош,  Струма  53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз. Титан, 47. , 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25,  Хайдут Велко  20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а,  Христо Ботев  1,  Яне Сандански  7

Община Радомир

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Владимир:   209, Кв. 29  V-57,  Кв. 6а  ,  ПИ 149 Кв, 14  ,     

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Стефаново,  Общ.  Радомир:   Мах. Егреците  Къща,  ПИ 604 Кв. 101  ,  УПИ ІX-1083, 1084

На 22.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Кошарите:    

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Долна Диканя

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Долни Раковец:   Кв. 22, УПИ Х-206  ,  М-Ст Банята ,  УПИ XI-306  ,  П-Л ІХ-428,  Кв. 27  ,  УПИ 1-167  Кв. 11  ,  УПИ ІІ-26  ,  УПИ ХІ-34,  Кв. 1

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Друган:   Vі-485, Кв.  45  УПИ Vi-337,  Кв. 25  ,  Чачулова Махала  ,    Вила, Чакърова Махала, Къща

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Кондофрей:   Общ. Радомир  ,  УПИ I Кв 43а  ,    Къща

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Радомир:   Антим I  9, 2,  Априлско Въстание  52, 25, 46 Къща, 42 Къща, 47, 20,  Божур  5,  Васил Петлешков  8,  Върба  Къща, Училище, Барака, 18;Самарско Знаме, 4, Сграда, 12, Къща, 37, УПИ II,  Кв. 7, 17, Къща, 1,  Ген.  Столетов  10 Къща, 15, 3,  Детелина  4,  Драва  6,  Еделвайс  12, 10, 2, 17 Къща, 7,  Здравец  9,  Иван Георгиев  4, 3, 14,  Иван Соколов  8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38,  Иглика  13,  Ильо Войвода  5, 36, 13,  Климент Охридски  3,  Кокиче  14, 1 Фургон,  Коста Миланов  Къща, 2, 11 Къща,  Мах. Гьорева  ,  Опълченска  9,  Райко Даскалов  107 Кв. Върба, 111, 3, 100,  Райна Княгиня  12,  Роза  12, 26, 3,  Самарско Знаме  18,  Соболч  5, 7,  Станко Косовски  7 Къща,  Трети Март  Читалище, Кино, К И Н О,  Хан Омуртаг  5, 13, 2, 8, 1, 3,    0

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Стефаново,  Общ.  Радомир:   X-350  ,  Мах. Горни Раковец  Къща, УПИ Xv-158, Къща, Вила,  Мах. Егреците  Къща, Къща, Къща, Вила, Фургон, Къща,  ПИ 604 Кв. 101  ,  УПИ Іx-1083, 1084

На 24.06.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /15:01 – 16:30 ч. / –  Червена Могила

Община Трън

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Бераинци:    

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Главановци,  Общ.  Трън

На 22.06.2020 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Докьовци

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Бохова:   УПИ-ХI-148  ,    Къща, Вила

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Главановци,  Общ.  Трън:    

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Джинчовци:    

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Забел:   II,  Кв. 5  ,    Къща

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Зелениград:   Общ, Трън  ,  Парцел ІІІ-253,  Кв. 40  ,  УПИ XXXIII – 371кв 20  ,    Вила

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Лешниковци:   Имот 32,  Кв. 5

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Милославци:   УПИ I-22  Кв 61  ,  УПИ V-71,  Кв. 18  ,    Къща

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Насалевци:   УПИ I – 210,  Кв.  32  ,    Къща

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Рани Луг:   П-Л ХХІ-235,  Кв. 7  ,  УПИ ІV-280,  Кв. 3 Мах.  Пещер  ,    Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт.  Част От Къща

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Реяновци:   УПИ ІІ-161

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Слишовци

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Стрезимировци:   56  ,    Къща

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Трън:   8-ми Март  1,  Бор  1,  Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91. , 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72,  Десета  1,  Мах. Горно Баринци  Параклис, 36,  Мах. Кошарите  8, 6, 5, 15, 4, Къща,  Махала Кошаре  3,  Мурговица  6, 24, До Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5,  Нов Живот  1, 5, 3,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23,  Света Троица  13, 11, 7, 10,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29,    Кв. Власина

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Туроковци:    

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Цегриловци:   ПИ 197  ,    Временно Захранване На Жил. Сграда

На 23.06.2020 г.  /13:31 – 14:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /15:30 – 17:00 ч. / –  Ярловци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

                           CEZ GROUP

                           CEZ GROUP