Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Кюстендил

Община Бобов Дол

На 22.06.2020 г.  /09:01 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:01 – 15:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 09:01 – 15:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 15:30 ч. ; 09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 09:01 – 15:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Мала Фуча:   44  ,  УПИ V-231 Кв. 16  ,    Съвет

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 09:01 – 16:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. ; 09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. ; 09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Голема Фуча:   Кметство

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Бабино:   Съвет, Училище, Училище-Стол, Поща

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Бабинска Река:   02605  ,  67 УПИ 8,  Кв. 10  ,  ІХ-59  ,  УПИ VIII – 4,  Кв.  2  ,    Съвет, 026003

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Горна Козница:   Местност Абрашица  ,  П-Л ХІV-234,  Кв. 23  ,  УПИ ІХ-252  ,    Кметство, Поща, Фуражомелка, Къща,

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Коркина:   Коркина  Админ. Сграда, Търгов. Сграда, Къща, ТП Мачтов, Дървод. Цех, Къща, ТП Разлона, ТП Селото, Магазин, Къща, Поща, Хранит. Магазин, Хранит. Стоки, Съвет, Фурна-Осв. , Черква,  Х-21, Кв. 2  037001, Пом. Станция, Фурна

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 10:00 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Новоселяне:   ТП 1-Улично, Помпена Станция, Кметство

На 25.06.2020 г.  /13:30 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /13:30 – 16:00 ч. / –  Мламолово:   Люляк  2, 8, 3,  Марица  2, 4,  Миньорска  Вила, 7, 3, 8, 2, 6, 4, 5,  Мусала  10, 6, 8, 2, 3, 4,  Никола Вапцаров  9,  Осогово  2, 4, 3, 1,  ПИонер  6, 1, 3, 5,  ПИрин  6, 1, 4,  Първи Май  36, 16,  Рила  5, 19, 11, 7,  Родопи  20, 17, 18, 9, 24, 22, 41, 28, 25, 16, 35, 21, 15, 23, 6, 2, 12, 8, 13, 43, 10, 29, 11, 14, 75,  Роза  6, 4, 1, 5, 3,  Росица  19, 25, 1, 15,  Руен  2, 10, 3, 8, 12, 9, 1, 11, 5, 7,  Станке Димитров  17, 96, 2, 6, 3, 12, 77, 108, 41, 5, 16, 109, 23, 11а, 35, 15, 14, 66, 29, 10, 33, 18, 39, 8, 24, 7, 4, 13, 19, 11,  Сълзица  13, 10, 4, 5, 9а, 3, 15, 8, 5а, 2, 9, 16а,  Теменуга  5, 4, 1, 9, 7,  Тинтява  6, 8, 2,  Ягода  10, 12, 8, 2, 6, 1а, 14, 1, 4

Община Бобошево

На 22.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / –  Бобошево:   Герена  3, 24, 4а, 11, 9, 18, 14, 4, 16, 13, 20, 12, 8, 10, 1, 22,  Детелина  5, 4, 2, 1, 3,  Изгрев  6, 1, 4, 1, 5, 2, 7,  Местност Герена  Фургон, Помпа,  Околище  9, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 11,  Опълченска  9, 3а, 4, 13, 3, 2, 15, 1, 5,  Свети Иван Рилски  101, 88, 63, 64, 98, 87, 54а, 91, 86, 62 1, 81, 77а, 85, 70, 84, 54, 96, 109, 107, 78, 60, 77, 94, 60а, 89, 100, 68, 99, 75, 1, 83, 72, 6, 66, 79, 103, 80, 82, 103 Скз Бобошево, 2, 56,  Цар Борис  9, 7, 3, 1, 5,    Местност Околище

Община Дупница

На 22.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч. / –  Блатино:   Реката, СЕСИ ЕООД

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 15:30 ч. / –  Дупница:   Булаир  24, 9, 2, 13, 1, 3, 25, 15, 8, 6, 7, 5, 3 Т. 2, 11, 16, 14, 12, 20, 4, 22, 19, 1. , 10, 18, 17

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Крайници:   Андрей Жданов  7, 8, 2, 4, 3, 6, 9, 5,  Баба Е Механджийска  5, 4, 7, 2, 6, 10,  Баба Тонка  2, 4, 1, 5,  Бончук  2, 1, 11, 10,  Бузлуджа  2, 4,  Васил Демиревски  8, 16, 7, 11, 4, 14, 10, 12, 3, 1, 6, 5, 2, 9,  Васил Левски  2 Магазин,  Васко Манолов  4, 2, 3, 5,  Генерал Заимов  10, 9, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 11, 7,  Гео Милев  1, 5, 2, 3,  Георги Раковски  1, 10,  Димчо Дебелянов  5, 8, 3, 9, 4, 10, 6, 7, 11, 2, 1,  Дупнишка Комуна  5, 12, 3, 2, 7, 16, 9, 14, 20, 15, 13, 4, 18, 8, 1, 6, 11, , , 10,  Еделвайс  5, 10, 7, 8, 11, 6, 2, 1,  Жабокрек  1, 10,  Захари Стоянов  9,  Иван Вазов  13, 11, 18, 15, 8, 29, 1, 21, 4, 3, 25, 9, 28, 17, 22, 26, 19, 12, 7, 34, 10, 35, 33, 6, 20, 23, 16, 30, 32, 31, 5,  Йордан Долдуров  9, 7, 5, 1, 11, 10, 17, 3, 4, 8, 6, 13, 2, 12, 14,  Кирил Овчарченски  1,  Кокиче  2, 4,  Костадин Чорбаджийски  3, 14, 9, 16, 6, 10, 8, 2, 1, 23, 11, 13, 21, 19, 15, 12, 5, 7, 4, 17,  Крайречна  16, 1, 20, 8, 18,  Малчика  10,  Мара Петлякова  19, 15, 17, 4, 5,  Осми Март  2, 15, 9, 10, 6, 12, 1, 17, 8, 16, 5, 14, 18, 3, 13,  Паисий Хилендарски  1, 12, 3, 2, 8, 6, 10, 4,  Райко Даскалов  2, 8, 1, 6, 12, 5, 10, 4,  Ст. Димитров  16, 6, 10, 14, 7, 9, 8, 4, 2, 1, 13, 11, 12,  Стопански Двор  Склад,  Стоян Лудев  14, 10, 5, 3, 16, 12, 8,  Трети Гв.  Полк  6, 13, 16, 2, 12, 7, 28, 15, 30, 5, 40, 22, 21, 26, 19, 17, 8, 27, 10, 3, 11, 24, 20, 14, 18, 9,  Христо Ботев  33,  Христо Механджийски  1, 2, 4, 7, 10, 8, 6, 9, 13, 11, 12, 3,  Яне Сандански  3, 5, 11, 15, 10, 8, 6, 7, 2, 4, 13, 1,    УПИ 39339. 502. 177. 1,   Кв.  1, Черква

На 22.06.2020 г.  /13:46 – 14:00 ч. / –  Дупница:   68789. 609. 179 Никола Малашевски  ,  68789. 609. 55. 1  ,  68789. 609. 601  ,  Ана Малашевска  9, 14, 29, 30, 6, 26, 19, 28, 7 7, 5, 13, 3, 4, 21, 18, 7, 27, 10, 20, 13, 17, 1, 16, 15, 2, 11, 8, 25, 22, 1, 18а, 1,  Антим I  13, 19, 16 16, 18, 17, 15а, 16, 15, 13 2, 14,  Аракчийски Мост  13, 14, 4, 12, 5, 6, 1, 10, 1, 1, 7, 5, 2, 3, 4, 86, 5, 3,  Бистрица  21, 23, 19, 17,  Васил Левски  15, 21, 19, 17, 23, 43, 38, 167, 73, 35, 77, 54, Вила, 34, 48, 59, 101, 50, 58, 52, 71, 75, 2, 36, 79, 33, 85, 67, 83, 57, 36а, 3, 69, 37, 41а, 39, 63, 36 А, 45, 81, 61, 41,  Венелин  148, 150,  Втори Януари  20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20, 2,  Иглика  3, 5, 3 А, 1,  Индустриална  3,  Климент Охридски  6, 4, 10, 8, 2, 2а,  Крайречна  1а, 1, 5, 1, 2, 3, 13, 11, 4, 1, 9, 5, 15, 7, 2,  Кресна  2, 6 5, 5, 6 Кресна, 4 Кресна, 7, 4, 6, 2 2,  Лилия  4, 3, 2, 1,  Любен Каравелов  16 16, 16б, 12, 14, 12, 14, 16,  Македония  5, 20а, 24, 11, 18, 25, 22, 20, 31, 14, 7, 17, 16, 9, 30, 23, 15, 3, 4, 13, 6, 19, 21, 26, 8, 10,  Малина  3, 13а, 7, 9, 11, 13, 6, 7, 17, 15, 5, 8,  Местност Караболюка  Къща, Вила,  Миньор  1, 5, 3, 2,  Никола Малашевски  20, 25, 52, 9, 21, 50, 19, 17, 27, 20, 9, 3, 9, 44, 36, 5, 34, 35, 19,  Отец Паисий  19, 21, 22, 3, 20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7,  Пейо К.  Яворов  5, 1 1, 2, 2 2, 3, 4, 1, 6 6, 5 5, 6, 4 4, 3, 6, 3 3, 5, 1, 2, 8, 8, 7 7, 8 8, 7, 7,  ПИрин  5, 3, 3 3, 1, 7, 9,  Прогона  20, 1, Черква, Вилна Зона, 32а,  Разметаница  5, 36, 4, 16, 2, 30, УПИ ІV,  Кв. 143, 24, 26, 28, 1 В, 34, 12, 11, 8, 5, 20, 1, 6, 18, 32, 10, 2, 3,  Раковска  11, 9,  Руен  4а, 14 14, 1а, 3, 10, 1, 6, 12, 8, 7, 4, 14, 5, 2,  Свети Иван Рилски  318 Изход Благоевград, 317 Изход Благоевград, 331, 56, 62, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64, 7, 1, 291а, 307, 279, 199, 197, 205, 273, 259, 255, 207, 313, 213, 311, 223, 269, 203, 303, 257, 227, 299, 191, 267, 241, 104, 217, 102, 249, 213, 293, 318, 295, 193, 239, 201, 215, 263, 265, 221, 301, 271, 291, 235, 219, 245, 297, 195, 211, 277, 243, 251, 237, 283, 305, 287, 309, 247, 281, 289, 253, 312,  Свобода  1,  Стефан Караджа  1, 8, 18, 12б, 24, 7, 12, 20, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22, 30, 34, 32, 36,  Страхил Войвода  43 43, 44, 50, 31, 42, 48, 33, 43, 46, 43 Ален Мак, 40, 5, 54, 51,  Тишина  1 1, 1 Тих Труд, 2, 1, 15 2, Тих Труд, 1 2, 1, 1, 3,  ТП Помпена Станция На Тец Б. Дол  ,  Труд  7, 2, 1, 10, 8, 3, 9-Д, 5, 9, 4, 17, 11,  Тютюнева Долина  24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24,  Хаджи Димитър  10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11,  Цар Иван Асен II  10,  Чаталджа  2,  Яворов  16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20, 4,    6 Кресна

На 22.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч. / –  Дупница:   Местност Бели Янко  ,  Местност Лъката  Магазин

На 22.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч. / –  Пиперево:   56349. 0. 159  ,  Дупнишка Комуна  1,  Местност Стопански Двор  Автосервиз, Къща,  ХХVIII, Кв. 39

На 23.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч. / –  Дупница:   68789. 551. 8  ,  68789. 552. 38  ,  Местност Бели Янко  ,  Софийско Шосе  4

На 23.06.2020 г.  /15:00 – 16:00 ч. / –  Пиперево:   68789. 250. 87  ,  Местност Стопански Двор

Община Кочериново

На 22.06.2020 г.  /09:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:30 – 15:30 ч. / –  Бураново:   007004  ,  023014  ,  025033  ,  Селището  ,  ХIII-483, Кв. 50  ,    Скз Бураново

На 24.06.2020 г.  /09:30 – 15:30 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:30 – 15:30 ч. / –  Боровец:   УПИ XII-99q  УПИ Xv-172  ,  УПИ-І  ,    Къща, 244

На 26.06.2020 г.  /09:30 – 15:30 ч. / –  Боровец:   II-259, Кв. 14  ,  XVIII-263 Кв. 14

Община Кюстендил

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Берсин:   Александър Стамболийски  2, 6, 4, 3, 5,  Асен Златаров  7а, 2, 7, 6, 5, 3, 11, 9, 4,  Бузлуджа  6, 1, 7, 5, 3, 2,  Васил Коларов  4, 2, 1, 8,  Васил Левски  11, 5, 7, 9, 1, 8, 10, 6, 2,  Вола  2, 5, 7, 1, 3,  Възраждане  6,  Георги Димитров  22, 70, 49, 38, 8, 47, 34, 10, 7, 27, 16, 3, 50, 63, 65, 51, 24, 28, 31, 23, 44, 59, 52, 4, 58, 42, 30, 53, 72, 1, 36, 64, 20, 21, 41, 62, 18, 54, 33, 17, 13, 11, 39, 9, 43. , 45, 15,  Георги Зарев  5, 3а, 4, 2,  Георги Раковски  2, 3, 4, 1, 39,  Гоце Делчев  8, 6, 2, 4,  Димитър Благоев  20, 12, 16, 8, 14, 13, 5, 10, 17, 15, 7, 2, 1, 6, 4, 9, 3,  Димитър Каляшки  9, 7, 1, 2, 3а, 6, 3,  Иван Вазов  1, 2, 3, 5,  Извън Регулация  Къща,  Козлодуй  5, 7, 10, 6, 4, 12, 13, 15, 8,  Комунизъм  3,  Махала Стубела  ,  Полет  2, 1,  Първи Май  4, 3, 2,  Свобода  42, 13, 9, 5, 20, 26, 16, 17, 48, 7, 11, 3, 8, 15, 24, 2, 38, 1, 32, 44, 46, 28, 36, 14, 4, 42. , 40,  София  5, 14, 9, 6, 12, 1, 6а, 7, 2, 4,  Хаджи Димитър  5, 14, 18, 6, 8, 1, 2, 9, 12, 11, 15, 20, 3, 16,  Христо Смирненски  2, 1, 9, 12, 10, 8, 4,  Чавдар  6, 8, 5, 4, 9, 2, 1, 10,    Магазин, Къща, Хранителни Стоки, Стоп. двор, Поща, Магазин и Работилница, База

На 22.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / –  Кюстендил:   Асен Суичмезов  45,  Батак  20, 5, 11, 6, 15, 8, 1, 24, 21, 9, 25, 2, 22, 18, 17, 1б, 10, 23, 7, 19, 2а, 12, 3, 4, 16, 1а, 14, 13,  Герена  38, 25, 13, 16, 12а Вила, 1, 45, 41, 32, 18а, 12, 31, 28, Склад, 30, 20, 44, 15, 27, 29, 22, 24, 19, 17, 35, 37, 14, 34, 18,  Гранички Път  4, 2, 11, 3, 5,  Кокиче  4, 8а, 5, 3а, Дезифекционна Станция, 3 А, 12а, 12, 3, 1, 8,  Морава  6,  Пролет  1, 1а,  Рила  3 А, 1,  Цар Борис 1-Ви  77, 86, 78, 55, 57, 72, 64, 76а, 74, 68, 63, 82, 76, 67, 51а, 79, 59а, 69, 66, 80, 73, 71, 86 Общ, 61, 84, 79а, Кафе, 65, 75, 59, 70

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. / –  Раково,  Общ.  Невестино:   Махала Ковачка

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Ваксево:   №024084  ,  Александър Стамболийски  87, 73, 101, 17, 37, 43, 24, 20, 22, 34, 83, 26, 69, 97, 59, 89, 53, 36, 61а, 67, 32, 75, 49, 77, 44, 30, 41, 79, 91, 95, 42, 40, 46, 57, 48, 61, 52, 93, 47, 38, 35, 85, 50, 39, 63, 81, 65, 41а, 71, 28, 15, 12, 1, 5, 29, 18, 6, 17, 21, 19, 23, 33, 31, 11, 14, 25, 13, 16, 9, 7, 27,  Васил Коларов  11, 10,  Васил Левски  3, 1,  Георги Димитров  17, 16, 23, 19, 26, 3, 25, 21, 5, 12, 1, 2, 11, 7, 10, 6, 35, 18а, 18, 15, 8, 24, 33, 29, 24, 28, 26, 23, 27, 24а, 35, 31,  Деветнадесета  3, 5, 2, 1, 8, 4,  Деветнадесети Февруари  20, 18, 8, 22, 12, 16, 14,  Димитър Благоев  1, 10, 2,  Димитър Евтимов  1, 2, 6, 5, 3,  Димитър Каляшки  9а, 6, 4, 9, 2, 3, 1, 5, 4,  Елешница  40, 56, 34, 39, 54, 13, 44, 64, 60, 15, 11а, 46, 1, 26, 17, 21, 74, 66, 24, 58, 37, 76, 68, 70, 42, 23, 48, 16, 100, 52, 41, 20, 36, 28, 62, 50, 3, 38, 30, 27, 72, 32, 5, 29, 11, 14, 43, 56,  Зафир Николов  2, 3, 4,  Кирил и Методий  6, 8, 4, 1, 2, 3,  Койно  1, 11, 9, 3, 13, 29, 53, 19, 17, 21, 31, 51, 23, 41, 34, 37, 33, 19а, 47, 27, 15, 25, 9, 43, 39, 45,  Ленин  22, 24, 14, 13, 26, 21, 8, 15, 18, 27, 4, 6, 20, 9, 17, 28, 10, 16, 42, 46, 47, 62, 59, 57, 65, 41, 50, 69, 64, 31, 37, 63, 26, 43, 49, 67, 48, 30, 58, 39, 53, 33, 60, 29, 51, 34, 45,  Махала Адамска  7, Вила,  Махала Албания  ,  Махала Баздарска  Вила,  Махала Бантовска  Вила,  Махала Бела Вода  Вила,  Махала Воденичарска  5, 10, 3, Вила, 6, 2,  Махала Горна Йовчовска  ,  Махала Горчовска  Вила,  Махала Гошевска  4, Вила,  Махала Грънчарска  Вила,  Махала Гърличка  1,  Махала Гъскарска  Вила,  Махала Гюрова  Вила,  Махала Димовска  ,  Махала Долна Дралевска  ,  Махала Долна Йовчовска  Вила, 6,  Махала Дралевска  12, Вила, Помпа,  Махала Дърманска  Вила,  Махала Занева  1, 2, 3,  Махала Заячка  Вила,  Махала Испорска  Вила,  Махала Йовкинска  8,  Махала Кадрамска,  Махала Камберска  9, Вила, 6, 1, 5, 3, 14, Вила,  Махала Каменичка  Вила,  Махала Карамфиленска,  Махала Ковачка  Вила, Вила, Вила,  Махала Котаранска  Вила,  Махала Кузумска  Вила,  Махала Кумбазка  Вила, Вила,  Махала Лазарска  Вила,  Махала Лапевска  9, Вила, 4, 5, 8,  Махала Лесичкова  ,  Махала Маджирска  Вила, 6, 3, 7,  Махала Маринкова  Вила,  Махала Михтарска  Вила,  Махала Моравска  Вила,  Махала Мулова  Вила,  Махала Падинарска  Вила,  Махала Парлапанска  Вила,  Махала Песокарска  1, Вила, 5, 8,  Махала Петачка  Вила,  Махала Пупулска  Вила,  Махала Рановска  Вила,  Махала Русулска  Вила, 4,  Махала Сапунджийска  Вила,  Махала Селишка  Вила,  Махала Семенска  15, Вила, 16, Вила, Вила,  Махала Симонска  ,  Махала Соколовска  Вила,  Махала Соколчева  ,  Махала Средна Махала  5,  Махала Станковска  Вила, Вила, 4, 1,  Махала Стойчовска  ,  Махала Тасковска  Вила,  Махала Текемска  Вила,  Махала Треновска  Вила, Вила,  Махала Хаджийска  ,  Махала Цанкина  Вила, 4,  Махала Чорбаджийска  Вила,  Махала Чукарлийска  Вила,  Махала Шаренкова  17, 3, 3, Вила, 22, 24, 15, 19, 12, 9, 6, 8, 14, 18,  Махала Шукалска  Вила, Вила, 9,  Махала Юзунска  11, 6, Вила, 15, 7, 20, 12,  Никола Важаров  1, 3, 2,  Никола Камбера  6, 3,  Никола Мирчев  2,  Славчо Павлов  5, 6, 16, 22, 14, 8, 10, 38, 18, 9, 34, 32, 24, 13, 20, 3, 23, 1, 7, 36, 28, 15, 4, 12, 17, 26,  Сотир Васев  4, 3, 9, 4, 7,  Стоядин Иванов  4, 2, 3, 1,  Хаджи Димитър  1,  Христо Ботев  2, 3, 5, 1, 4,  Юри Гагарин  4, 1, 4, 1,    Вила, Вила, Ветеринарна Лечебница, Вила, Дърводелски И Гатерен Цех, Пункт Горско, Кафе Аперитив, Фурна, Вила, Магазин, Работилница, Скара Бира, Вила, Ресторант, Дърводелски И Гатерен Цех, Селкооп, Мандра, Поща

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Длъхчево-Сабляр:   Мах. Милчовска  ,  Местност Орехчето

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Илия:   Мах. Груйовска  ,  Мах. Делийска  ,  Мах. Карадачка  ,  Мах. Кацарска  ,  Мах. Левковци  ,  Мах. Миленска  ,  Мах. Мишовска  ,  Мах. Ралинска  ,  Мах. Рекалийска  ,  Мах. Тузлучка  ,  Мах. Чукарска

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Пелатиково:   Мах. Брусарска  ,  Мах. Бумбарска  ,  Мах. Горовска  ,  Мах. Дръчките  ,  Мах. Карпуска  ,  Мах. Кацарска  ,  Мах. Леската  ,  Мах. Лодарска  ,  Мах. Манчовска  ,  Мах. Орешарска  ,  Мах. Очипалска  ,  Мах. Попанска  ,  Мах. Раковска  ,  Мах. Селишка  ,  Мах. Суровичка  ,  Мах. Сърнатичка  ,  Мах. Траянци  ,  Мах. Тръстеник  ,  Мах. Харизанска  ,  Мах. Чифлико  ,  Мах. Шеовци  ,  Мах. Шишовска  ,  Мах. Шопска  ,  Мах. Янкуловци

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Рашка Гращица:   Александър Стамболийски  3, 1, 5, 7,  Асен Китанов  89, Къща, 61, 48, 42, 29, 81, 19, 3, 8, 10, 45, 23, 12, 2, 54, 11, 57, 49, 56, 22, 7, 16, 34, 47, 9, 4, 24, 27, 53, 13, 5, 36, 85, 63, 37, 3а, 18, 20, 52, 15, 43, 44, 32, 39, 46, 6, 23а, 87, 51, 35, 55,  Васил Коларов  8, 10, 2, 4, 6,  Васил Левски  16, 21,  Георги Бенковски  22, 10,  Георги Димитров  6, 10, 3, 12, 8, 4, 2,  Георги Раковски  4, 1, 3, 2,  Девети Септември  38, 26, 25, 47, 54, 15, 24, 12, 46, 44, 67, 13, 28, 34, 56, 29, 43, 45, 32, 55, 51, 31, 49, 63, 42, 23, 17, 40, 1, 37, 8, 19, 27, 57, 65, 18,  Зора  30,  Махала Гьошевска  ,  Махала Каменичка  ,  Махала Лазовска  ,  Махала Начковска  Вила,  Махала Ненкова  ,  Махала Сухар  ,  Никола Вапцаров  7, 5, 9, 17, 11, 25, 3, 15,  Пролет  60, 58,  Стоян Заимов  66, 64, 62,  Христо Ботев  1, 5, 3, 6, 2, 4а, 4, Къща,    Фурна, Къща, 1, Кафе, Псих. Педагог. Център, Магазин, Здравна Служба

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Смоличано:   Махала Бачовска  ,  Махала Беловинска  ,  Махала Габерлийска  ,  Махала Гьоревци  ,  Махала Каргалий  ,  Махала Мангелска  ,  Махала Миринска  Махала Райков Рид  ,  Махала Реката  ,  Махала Св. Ана  ,  Махала Сделище  ,  Махала Хаджийска  ,  Махала Чифлико  ,  Махала Чорбаджийска  ,  Махала Чукарлийска  ,  Махала Юговци

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Страдалово:   Мах. Борачичка  ,  Мах. Геберо  ,  Мах. Дъбовска  ,  Мах. Заячка  ,  Мах. Иванковци  ,  Мах. Кьосевци  ,  Мах. Лингурска  ,  Мах. Логодашка  ,  Мах. Нечемска  ,  Мах. Орничарска  ,  Мах. Пешовска  ,  Мах. Реката  ,  Мах. Рудишка  ,  Мах. Рудище  Мах. Стамболийска  ,  Мах. Шаинска  ,  Мах. Ширилийска  ,  Мах. Шияне  ,  Мах. Шиячка

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Тишаново:   Мах. Божковци  ,  Мах. Воденица  ,  Мах. Гълъбовска  ,  Мах. Ивановска  ,  Мах. Качанска  ,  Мах. Колевска  ,  Мах. Митковска  ,  Мах. Найденци  ,  Мах. Новковска  ,  Мах. Реката  ,  Мах. Тутковска  ,  Мах. Хайдушка  ,  Мах. Цървилото  ,  Мах. Янчовска  ,  Местност Соборището

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 13:31 – 15:30 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Църварица:   Мах. Гракалска  ,  Мах. Карадачка  ,  Мах. Копривен  ,  Мах. Реката  ,  Мах. Укалска

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Кадровица:   Кролевци  ,  Мах. Постолска  ,  Мах. Станкова

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Лелинци:   Васил Левски  34,  Махала Горна

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Търсино

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 15:30 ч. / –  Кадровица:   Кролевци

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 15:30 ч. ; 13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Друмохар:   010015  ,  013004  ,  500274  ,  Мах. Ангеловци  ,  Мах. Джоганска  ,  Мах. Табачка  ,  Мах. Таушанска  ,  Местност Сврътките

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 15:30 ч. ; 13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Еремия:   М-Ст Разкръстницата  ,  Махала Брезалийска  ,  Махала Бумбарска  ,  Махала Влашка  ,  Махала Геровска  ,  Махала Гугушанска  ,  Махала Златковска  ,  Махала Ивановска  ,  Махала Керелска  ,  Махала Ковачка  ,  Махала Костовска  ,  Махала Лесовска  ,  Махала Манчовци  ,  Махала Марковска  ,  Махала Мурджовска  ,  Махала Мухтийска  ,  Махала Пенковска  ,  Махала Рекалска  ,  Махала Сарамандовци  ,  Махала Секалска  ,  Махала Стаменковци  ,  Махала Стойковска  ,  Махала Тинтилиговска  ,  Махала Тотевска  ,  Махала Фудулска  ,  Махала Цинцовска  ,  Махала Цоцоманска  ,  Махала Чифличка  ,  Махала Чукардова  ,  Махала Шопска  ,  Махала Щърбевци  ,  Махала Якимовска  ,  Махала Яновска

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 15:30 ч. ; 13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Згурово:    

На 22.06.2020 г.  /13:31 – 15:30 ч. ; 13:31 – 14:15 ч. ; 14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 16:00 ч. ; 09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Неделкова Гращица:   145, 142, Къща

На 22.06.2020 г.  /14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Граница:   Антим Първи  3, 1, 7, 9, 5, 13, 11,  Арда  5, 9, 7, 6, 8, 3, 1,  Бачо Киро  9, 15, 5, 7, 13, 4, 3, 2, 11, 6,  Беласица  3, 1, 2, 4,  Вела Пеева  9, 5, 7, 6, 4, 2, 1,  Вола  5, 4, 1, 3, 6,  Дъбо  ,  Искър  3, 10, 2, 6, 4, 14, 12, 5, 8, 7, 1,  Йорданка Николова  3, 1,  Кирил Самоволски  12, 28, 16, 2, 4, 5, 30, 32, 40, 27, 44, 46, 29, 22, 34, 48, 19а, 3, 18, 25, 19, 13, 23, 52, 7, 24, 1, 15, 14, 42, 21, 38, 6, 11, 9, 36,  Лиляна Димитрова  2, 1,  Любен Каравелов  2, 4, 8, 10,  Манастир Света Лука  ,  Места  10, 6, 2, 8,  Местност Манастира  ,  Местност Ридо  ,  Местност Шамака  ,  Мусала  6, 10, 2, 8,  Неофит Рилски  22, 15, 20, 18, 26, 7,  Нов Живот  7, 1, 2, 5, 3,  Осми Март  12, 4, 7, 10, 6, 2, 8,  Осоговска  32, 2, 16, 12, 11, 10, 26, 19, 20, 3, 5, 15, 9, 6, 34, 24, 18, 1, 28, 4, 17, 22,  Панайот Волов  7, 12, 10, 26, 8, 16, 30, 9, 11, 2, 1, 6, 18, 5, 24, 20, 22, 14, 4,  Партизанска  8, 29, 31, 13, 37, 18, 19, 6, 14, 9, 26, 17, 33, 39, 22, 10, 16, 12, 4, 5, 27, 35, 15, 20, 34, 21, 2, 28, 1, 3,  Пенчо Славейков  19, 51, 32, 42, 46, 47, 45, 30, 34, 55, 36, 53, 49, 38, 44, 27, 24, 9, 26, 1, 31, 15, 65, 23, 28, 11, 20, 13, 8, 41, 37, 5, 22, 4, 6, 43, 3, 19, 17, 33, 14, 25, 29, 10, 21, 7,  ПИонерска  30, 32, 6, 47, 7, 11, 36, 24, 13, 38, 18, 52, 42, 17, 1, 16, 62, 10, 56, 29, 50, 25, 3, 28, 35, 22, 12, 58, 46, 68, 60, 66, 40, 2, 44, 64, 54, 15, 51, 43, 49, 53, 57, 72, 66, 59, 70, 68,  ПИрин  3, 2, 1,  Пролет  22а, 2, 20, 18,  Първи Май  4, 1, 3, 6, 5,  Рила  1, 4, 2, 3,  Руен  5, 1,  Славянска  3, 7, 2, 15, 1, 13, 4,  Стефан Караджа  9,  Стопански Двор  ,  Струма  3, 2, 4, 1, 5,  Филип Тотю  6, 2, 4, 20, 1,  Хаджи Димитър  9, 6, 1, 4, 2, 7, 3, 11а, 10,  Харалампи Аничкин  31, 69, 92, 76, 80, 82, 74, 88, 70, 79, 71, 78, 85, 83, 81, 94, 77, 73, 61, 60, 58, 55, 56, 68, 1, 54, 49, 27, 33, 22, 14, 25, 45, 36, 19, 48, 6, 13, 18, 26, 44, 51, 68, 9, 34, 32, 11, 52, 15, 31, 7, 23, 40, 8, 43, 37, 30, 20, 24, 46, 21а, 28, 38, 4, 39, 41, 53, 47, 2, 35, 50,  Христо Ботев  9, 3, 5, 1, 13,    Цех, Складова База, Здравна Служба, Склад, Магазин, Училище, Цех, Работилница

На 22.06.2020 г.  /14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Кюстендил:   41112. 503. 4233 ул.  Дупнишко шосе  ,  Белият Камък  3, 5, 11, 23, 10, 9, Павилион За Охрана, 2, 15, 13, 31, 22, 27, 9 А, 24, 6, 1, 8, 7, 30, 14, 12, 4,  Дупнишко шосе  6,  Местност Самали Баир  31, 32а,  Местност Хисарлъка  29,  Станкевско шосе  5, 6 Работилница, 6,  Цар Освободител  115,    УО

На 22.06.2020 г.  /14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  ПИперков Чифлик:   Васил Коларов  1, 7, 11, 13, 3, 9, 5,  Васил Левски  42, 21, 37, 35, 45, 29, 60, 52, 33, 27, 48, 58, 30, 40, 36, Работилница- Зеленчуци, 43, 54, 25, 38, 47, 46, 23, 34, 41, 50, 32, 31, 56, 25, 19, 13, 50, 9, 16, 12, 15, 18, 11, 24, 28, 86, 17, 48, 10, 20, 30, 22, 8, 1, 10, 12, 2, 11, 4, 3, 6,  Владимир Заимов  1, 2, 4,  Гео Милев  2, 10, 4, 7,  Георги Димитров  32, 24, 43, 28, 35, 26, 39, 22, 37, 41, 1, 27, 14, 7, 15, 29, 12, 10, 4, 25, 16, 28, 8, 18, 33, 2, 6, 9, 31, 19, 23, 21, 20, 13, 49, 65, 75, 73, 44, 54, 56, 58, 40, 50, 38, 42, 63, 67, 46, 62, 32, 47, 61, 53, 48, 59, 34, 52, 51, 36, 45,  Димитър Каляшки  11, 5, 6, 3, 12, 1, 8, 10, 2, 16, 18, 4, 14, 24, 18, 26, 20, Работилница,  Зинови Григоров  4, 2,  Иван Вазов  7, 1, 3, 10, 9, 4, 2, 8, 6, 12,  Ильо Войвода  6, 11, 5, 9, 3, 7, 4, 2,  Йорданка Николова  2, 3, 1,  Кирил и Методий  4, 10, 8, 6, 12, 2,  Крум Стоянов  2, 17, 6, 10, 9, 5, 15, 7, 13, 8, 12,  Ленин  22, 11, 18, 9, 38, 15, 25, 35, 12, 24, 5, 30, 27, 36, 10, 31, 62, 40, 14, 33, 16, 19, 17, 21, 20, 7, 44, 29, 42,  Лиляна Димитрова  16, 8, 9, 3, 14, 10, 5, 7, 4, 18,  Махала Дядо Манова  3, 1, Бунгало, 5,  Местност Друмарката  ,  Местност Капинката  ,  Местност Кьошко  ,  Митко Палаузов  6, 6, 4 , 1, 2, 5, 3, 8,  Нов Живот  5, 3, 9, 1, 11,  Отец Паисий  8, 1, 7, 4, 2, 5, 3, 6,  Пенчо Славейков  1, 4, 2,  ПИ 56378. 6. 10, М-Ст Друмарката  ,  Руен  3,  Хаджи Димитър  3, 4, 8, 5, 6, 2, 8а, 3, 8,  Харалампи Аничкин  1, 2, 4,  Христо Ботев  51, 23, 21, 39, 51, 11, 17, 29, 19, 2, 6, 45, 47, 18, 25, 33, 14, 41, 22, 53, 13, 49, 12, 1, 16, 9, 7, 31, 35, 8, 15, 27, 43, 4,  Христо Смирненски  2, 9, 3, 1,  Юри Гагарин  2, 12, 7, 16, 4, 6, 3, 10, 1, 8, 5, 9,    Склад, Поща, Детска Градина, Храм

На 22.06.2020 г.  /14:30 – 15:30 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Слокощица:   XII-394, Кв. 31  ,  Александър Димитров  41, 37, 38, 36, 39, 55, 53, 49, 43, 40, 31, 33, 25, 51, 32, 57, 30, 34, 44, 59, 46, 29, 47, 42, 26,  Ален Мак  6, 5, 4, 2, 7, 8, 3, 1,  Бачо Киро  5, 6, 2, 1, 3, 4,  Васил Коларов  14, 7а, 2, 16, 8, 10, 12, 5, 3, 4, 6,  Васил Левски  22, 8, 52, 36, 4, 5, 11, 42, 54, 24, 1а, 30, 32, 50, 3, 21, 9, 16, 28, 38, 14, 48, 34, 12, 19, 13, 40, 25, 44, 23, 17,  Генерал Заимов  4, 1, 5, 6, 3,  Гео Милев  2,  Георги Бенковски  15, 10, 13, 4, 11, 3, 14, 1, 12, 9, 2,  Георги Димитров  12, 15, 13,  Георги Кръстев  2,  Георги С.  Раковски  13, 8, 1, 5, 3, 9, 7, 2, 10, 6,  Димитър Канин  40, 30, 36, 47, 51, 38, 34, 32, 22, 45, 42, 41, 44, 39, 48, 46,  Добри Чинтулов  10, 11, 3, 2, 15, 9, 7, 8, 4, 12, 14, 17, 13, 5, 6,  Елин Пелин  7, 6, 1, 11, 4, 9, 5, 8, 3, 12, 3,  Ефендиското  Зинови Григоров  18, 22, 10, 14, 24, 20, 12, 16,  Иван Вазов  36, 26, 13, 1, 40, 38, 10, 28, 10а, 12, 9, 8, 18, 20, 30, 7, 15, 11, 5, 4, 16, 24, 6, 32, 42, 34, 22,  Иван Шишман  2, 6, 4,  Искър  13, 9, 11,  Кокиче  3, 1, 5,  Кубрат  2, 4,  Любен Каравелов  2, 3, 6, 12, 8, 2а, 1а, 20, 14, 7, 18, 5, 4, 9, 10, 1,  М-Ст Чадъра ПИ 67461. 24. 17  ,  Марин Дринов  8, 1, 4, 10, 6, 3,  Махала Селото  ,  Местност Змиярника  Бунгало,  Местност Кръста  ,  Местност Мичевица  ,  Местност Ридо  ,  Местност Саманли Баир  Вила,  Мусала  8, 4, 6, 10,  Никола Въжаров  8, 3, 2, 6, 1, 5, 4,  Орлица  12, 4, 3, 5, 6, 10, Кафе, 8,  Пробуда  1, 2,  Пролет  22, 28, 9, 36, 62, 50, 35, 32, 47, 57, 52, 7, 26, 48, 23, 14, 64, 39, 18, 33, 42, 46, 11, 43, 24, 37, 29, 20, 45, 19, 34, 16, 56, 58, 60, 17, 41, 40, 54, 27, 13, 21, 66, 38, 30, 25,  Пролетарска  1, 4, 3, 2,  Спортист  5, 7, 6, 2, 3, 10, 1, 4,  Стоян Лудев  4, 7, 24, 16, 22, 2, 18, 12, 1, 8, 9, 11, 6, 3, 10, 13, 5, 21, 20, 19, 17,  Христо Ботев  19, 1, 23, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 11, 3, 5,  Христо Смирненски  13, 5, 11, 4, 9, 3, 1, 2, 7,    Мичевица, Черква, Плаж, Кафе

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Бобешино

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Богослов:   Местност Ръжеве

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Вратца:   Махала Вучкова  ,  Махала Гаджалска  ,  Махала Илчова  ,  Махала Ливадска  ,  Махала Мазнево  ,  Махала Мацаранска  ,  Махала Рекалска  ,  Махала Стоилкова  ,  Махала Терзийска  ,  Местност Дервена  ,  С.  Вратца,  М.  Дервена,  Общ.  Кюстендил  ,    105

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Горна Брестница:   Кортин Дол

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Грамаждано:   Местност Гола Велика  ,  Местност Колушка Река

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Гурбановци

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Гърляно:   IV-111, Кв 22  ,  Владимир Заимов  18г, 12 1, 18а, 21, 16, 29, 12, 16 3, 25, 23, 19, 31, 4, 27, 17, 11, 9, 3, 4, 2,  Девети Септември  4, 21, 2, 1, 3, 23, 9, 13, 17, 7, 19, 11,  Димитър Каляшки  31, 27, 23, 33, 29, 14, 2, 3, 7, 17, 9, 14, 5, 12, 11,  Крум Кюлявков  17, 15, 19, 10, 5, 2, 6, 14, 13, 7, 1, 9, 4, 12, 11,  Махала Балиндол  ,  Махала Баовец  ,  Махала Биковска  ,  Махала Джопарска  ,  Махала Долна  25, 26,  Махала Леските  6, 5, 4, 3,  Махала Реката  Къща, 14, 13, 15,  Махала Ресенска  4,  Махала Ярешка  3, 2, 6, 4, 1,  Местност Доло  ,  Местност Смоквата  ,  Руен  33, 31, 30, 16, 28, 14, 18, 10, 29, 20, 2, 32, 7, 15, 9, 17, 11, 27, 21, 19, 4, 22, 3,    Рибарник и Обсл. Сгради, Цех, Гаражи, Телчарник, Работилница, Поща, Павилион, Здр.  служба

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Гюешево:   000053  ,  Васил Левски  10, 11, 5, 2, 3, 1, 1, 1,  Георги Раковски  10, 3, 6, 1, 2, 12, 8,  Иван Вазов  4, 2, 1, 3,  Ильо Войвода  18, 27, 14, 10, 7, 2, 4, 11, 25, 6, 1, 19, 8, 5, 9,  Кирил И Методий  3, 13, 5, 10, 8,  Комсомолска  25, 20, 17, 14, 12, 21,  Махала Богданица  ,  Махала Борнарска  ,  Махала Гарище  ,  Махала Димирци  ,  Махала Зарева  Магазин,  Махала Рекалска  ,  Махала Тонева  ,  Махала Центъра  Скз Гюешево, Застава,  Махала Цървенджийска  6,  Махала Чачарска  ,  Младен Тасков  2, 3, 4, 1,  Отец Паисий  28, 1, 14, 27, 10, 2, 2, 25, 6, 26, 3, 22, 18, 7, 10. , 5, 1, 15, 17,  Поручик Борис Чуковски  4,  Руен  5, 1,  Румяна Войвода  14, 5, 6, 13, 4,  Стефан Караджа  11, 9, 7, 17, 10, 15, 8, 14, 12, 3, 2, 4, 8,  Стойо Якимов Георгиев  2, 3, 7,  Стоян Лудев  15, 36, 18, 12, 24, 34, 6, 2, 22, 10, 40, 38, 20, 8, 16, 30, 4, 28, 14,  Хан Аспарух  4,    Помпена Станция, Кафе, Бензиностанция, Търг. Комплекс, Границата, Кафе, Магазин, Кафе, 1, Училище, Черква, Магазин

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Долно Село:   М. Планиница  ,  Махала Бистрица  Магазин,  Махала Буковска  ,  Махала Дяволска  ,  Махала Каймаканска  ,  Махала Кошарелска  ,  Махала Логовска  ,  Махала Малиновска  ,  Махала Пищилци  ,  Махала Превалец  ,  Махала Ридарци  ,  Махала Салакунска  ,  Махала Транчовска  ,  Махала Чукарска,  Махала Шаламанци

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Жиленци:   Везенска  ,  Везенска Махала,  С.  Жиленци Общ.  Кюстендил  ,  Георги Димитров  4, 1, 3, 6,  Гюешевско Шосе  30, 28, Склад Хр. Стоки, 14, 29, 51, 24, 37, 45, 49, 13, 12, 33, 41, 16, 36, 18, 20, 57, 34, 55, 8, Кафе, 10, 39, 40, 32, 47, 27, 6, 35, 53, 43, 38, 31,  Деляница  ,  Димитър Каляшки  31,  Куртевите  ,  Махала Босачка  ,  Махала Везенска  21, Вила, Фургон, 26а, 28, 37, 29, 31, 5а,  Махала Грънчарска  15, 4а, 20, Вила, 18, 13, 5, 7, 6, 12, 1, 11, 3, 21, 2, 8, 25, 29,  Махала Долна  38,  Махала Мазнево  Магазин, 8, Вила, Фургон,  Махала Сиракова  ,  Махала Сърбинска  2, 7, 1, 5, 3, 10, 15, 8, 18,  Махала Чифлика  ,  Махала Юручка  ,  Местност Грамаге  ,  Местност Лешовица  ,  Осогово  14, 54, 67, 54, 68, 75, 71, 66, 60, 77, 64, 73, 81, 69, 59, 52а, 62, 56, 52,  ПИ 003070 Местност Грамаге  ,  При Къщи  ,  Радослав Нотев  1,  Рекалска  27, 46, 36, 10, 5а, 8, 37, 13, 23, 7, 14а, 22, 40, 6, 5, 4, 32, 50, 39, 43, 30, 34, 18, 9, 48, 19, 11, Разсадник, 49, 25, 45, 35, 24, 20, 3, 33, 1, 3б, 38, 42, 28,  Стопански Двор  Мандра, Автобусен Гараж,  Христо Ботев  4,    Къща, Къща, Вила

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Ивановци,  Общ.  Кюстендил

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Каменичка Скакавица:   Васил Левски  10, 26, 30, 3, 7, 4, 9, 12, 19, 6, 15,  Здравец  3, 1,  Каменица  6, 4, 1, 10, 13,  Махала Дудевска  26, 1, Вила,  Махала ПИлищарска  ,  Махала Чакмаджийска  2,  Махала Чифутска  ,  Осогово  31, 2, 15, 19, 6, 4, 8, 16, 11, 2, 21, 31, 17, 10, 14,  Сребърно Коло  ,  Хаджи Димитър  4,    Кафе

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Коприва

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Кутугерци

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Кършалево

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Кюстендил:   Белият Камък  19, 17, 25, 26, 18, 16,  Гюешевско Шосе  Дърв. Работилница,  Димитър Иванов  42, 30, 26,  Димитър Кукудов  1, Помпа, 1а,  Крум Зарев  25, 27, 23, 19,  Местност Влахов Дол  176 Вила,  Местност Гнила  ,  Местност Гола Велика  240, В23, Вила, Вила 34, Вила №33, Бунгало, Картинг ПИста, Фургон, 4, Помпа, В-119, 1, 39, Вила 15а, 111, 143, Бунгало №285,  Местност Динката  Вила, Къща,  Местност Жабокрътски Рид  Павилион За Охрана,  Местност Полски Имоти  6, 3, 4, 2,  Местност Ръжеве  204, 222, Вила,  Местност Хисарлъка  Вила,  Митко Палаузов  7, 6, 2, 10, 20, 6а, 8, 11, 9, 4, 5, 18, 21, 16, 13, 3, 1, 22, 12, 14,  Невестинско Шосе  1, 32,  Незабравка  2, 4, 8, 6,  Никола Атанасов  6,  Раденко Видински  15, 1, 13, 4, 12, 19, 8, Помпа, Секция №8, 10, 3, 9, 7, 2, 11, 5, 6,  Светамински Бор  ,  Станкевско Шосе  6, 3,  ул.   Дупнишко Шосе

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Ломница,  Общ.  Кюстендил:   Махала Анина  ,  Махала Грамаче  ,  Махала Джурина  ,  Махала Донина  ,  Махала Плавнище  ,  Махала Прекендачка  ,  Махала Щърбец

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Мазарачево:   Махала Безбелинци  ,  Махала Модро Поле  ,  Махала Тренките  ,  Махала Черна Река

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Преколница:   Махала Байковска  ,  Махала Вароша  ,  Махала Делевска  ,  Махала Карадачка  ,  Махала Османци  ,  Махала Прапорска  ,  Махала Ридарска  ,  Махала Сливарска  ,  Махала Тупандийска  ,  Махала Чукойска  ,    72

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Раненци:   Людмила Живкова  2,  Махала Боровска  ,  Махала Велиновска  ,  Махала Димовска  21,  Махала Друмлийска  9,  Махала Кривошийска  ,  Махала Лехчанска  ,  Махала Мечкарска  ,  Махала Реджовска  ,  Махала Славевска  ,  Махала Стругарска  ,  Махала Центъра  26,  Махала Шляпарска  ,    Магазин

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Ръсово:   Мах.  Рекалска,  Община Кюстендил  ,  Махала Лесичка

На 24.06.2020 г.  /08:30 – 09:30 ч. ; 15:00 – 16:00 ч. / –  Церовица:   Махала Бело Камене

Община Рила

На 22.06.2020 г.  /10:01 – 16:00 ч. / –  Рилски Манастир:   Местност Бачкова Чешма

Община Сапарева баня

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Ресилово:   Горица  3, 15, 4, 5, 6, 8, 2, 11, 13, 10,  Джерман  2, 4, 1, 6, 8,  Омуртаг  42, 27а, 30, 18, 13, 34, 9, 23, 29, 17, 40, 39, 38, 16, 15, 22, 24, 31, 11, 44, 28, 35, 12, 32, 36, 27, 48, 14, 21, 19, 33, Черква, 26,  Павлеви Ливади  6, 12, 13, 4, 15, 11, 2, 1, 7, Вила,  Синчец  11, 18, 34,  Спартак  13, 2, 5, 4, 3, 11, 15, 9, 10, 7, 8,  УПИ V-101,  Кв.  22  ,  Хан Крум  2,  Христо Ботев  2,  Цар Симеон  5,  Чавдар Войвода  33, 12, 21, 19, 5, 6, 29, 22, 1, 17, 9, 7, 16, 11, 11а, 35, 27, 14, 10, 3, 2, 8, 18

На 24.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / –  Сапарева Баня:   Александър Стамболийски  24, 21, 15, 20, 22, 18, 12, 17, 16,  Отец Паисий  42, 34, 23, 14, 43, 37, 2, 33, 26, 36, 55, 29, 27, 13, 21, 56, 44, 16, 12, 17, 51, 40, 14б, 59, 14в, 47, 30, 31, 39, 14а, 20, 49,  Плиска  46, 30, 13, 29, 32, 7, 40, 17, 44, 56, 11, 15, 25, 48, 26, 42, 31, 21, 27, 28, 50, 19, 38, 60, 24, 54, 22, 23, 18,  Христо Ботев  6, 44, 42, 10, 8а, 16, 2, 23, 21, 15, 8, 38, 36, 31, Бунгало, 39, 11, 46, 50, 19

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

                           CEZ GROUP

                           CEZ GROUP