В Банско беше направена първата копка по изпълнението на проект за изграждане на спортни съоръжения. Община Банско е бенефициент на средства по Програмата за развитие на селските райони.
Във връзка с изпълнението на проекта е сключен договор за строително-монтажни работи за преустройство на част от дворно пространство на Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров” на стойност 684 624.16 лв. без ДДС между община Банско и фирма „Браво строй“. Срокът за изпълнение е 148 календарни дни.
По проект се предвижда изграждането на две футболни игрища, две игрища за тенис на корт, зона за фитнес на открито и зона за тенис на маса на открито.
Към спортните съоръжения ще има трибуни за посетители. Предвидено е поставянето на всички основни и допълващи съоръжения и елементи, необходими за модернизирането и функционирането на спортната площадка. Изцяло ще бъде променена настилката около игрищата, ще се поставят елементи на парково обзавеждане, като велостоянки, пейки, беседки и други.