Една четвърт от гражданите на Северна Македония са съгласни с максимата “живей днес, без да мислиш за утре”, 17 процента са неутрални по този въпрос, а 51 процента не са съгласни с подобен начин на живот, показват резултати от проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и Международната мрежа за финансово обучение (INFE) и публикувани в доклада “Финансова грамотност на възрастните хора в Югоизточна Европа”. Според доклада, цитиран от агенция „Мета”, анкетираните граждани от България, Северна Македония, Хърватия, Грузия, Молдова, Черна гора и Румъния са загрижени и под стрес за финансовото си състояние и възможностите за покриване на разходите си. Иначе проучването показва, че възрастното население от Югоизточна Европа постига около 57 процента от възможния максимум за финансова грамотност, което е по-ниско от постигнатите резултати на страните от ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, получени по същата методология на проучване, които са съответно 64 и 65 процента. /БТА