Официално откриване на цялостно обновената детска градина „Калина” се проведе в Гоце Делчев. Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство, където са монтирани нови детски съоръжения.

Освен това бе извършен ремонт на оградата, изграден бе физкултурен салон и зала за тържества. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане. Това е първият проект по програмата „Региони в растеж“ в сферата на образованието, който откриваме, и той е много важен за образователната инфраструктура. Предстои откриването и на другите два обекта по този проект – детска градина „Радост“ и Второ основно училище“, каза кметът Владимир Москов.

Проект е на стойност 6 186 670.00 лева и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – едно основно училище и две детски градини.

На церемонията присъстваха още заместник-кметовете Валери Сарандев и Саид Иброш, председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, общински съветници, директори на детски градини и представители на фирмата изпълнител.