След спечелен конкурс и деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието Георги Райчев е встъпил в длъжност младши прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман. В присъствието на целия колектив той е положил клетва и подписал официално акт за встъпване в длъжност. Административният ръководител – районен прокурор Десислава Стоименова приветства новоназначения магистрат, като му пожела здраве и бъдещи професионални успехи. Младшият прокурор Георги Райчев е завършил юридическото си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работил е като оперативен работник в структурите на МВР. Встъпването му в длъжност е в изпълнение на решение на Прокурорската колегия на ВСС, взето на 24.06.2020 г.