Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
                                                 Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  2 места
1 Началник-производство Висше образование
1 Контрольор РЗОК Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  101 места
5 Машинни оператори, шиене Основно,средно образование, опит
15 Машинни оператори, шиене на работно облекло Основно,средно образование
5 Обслужващи работници, промишлено производство Основно,средно образование
1 Охранител Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
26 Шивачи Средно образование, опит
2 Оператори, производство на автомобилни компоненти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
5 Машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
6 Гладачи Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование
4 Техник-механик съобщителни и свързочни съобщения Средно образование,кат.В
1 Шофьор на цистерна Средно образование
10 Шивачи, шиене на маски Средно , основно образование
1 Електромонтьор Средно образование, опит
1 Машинен оператор, шиене Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 Гумаджии Средно образование
3 Шивачи, горно облекло Средно образование
3 Общи работници Основно,средно образование
1 Продавач хранителни продукти Средно образование
1 Общ работник производствен цех Средно образование
1 Животновъд машинно обслужване на дойни крави Основно,средно образование
2 Работници кухня Основно,средно образование
2 Сервитьори Средно образование
1 Поддръжка на обект Средно образование
1 Камериер/ка Средно образование
     
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                             Тел. за връзка 0747/80-903
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  11 места
6 Администратори хотел Висше образование
1 Спасител басейн Висше образование
1 СТ учител теоретично обучение Висше образование
1 Аниматор Висше, средно образование
1 Калкулант Висше образование
1 Технолог, моделиране Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 56 места
1 Мияч съдове /ръчно/ Основно образовние
1 Портиер Средно образование
1 Оптик, оптометрист Средно образование
5 Готвачи Средно образование
4 Крупиета Средно образование
4 Работници кухня Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
2 Продавачи на билети Средно образование
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно образование
1 Масажист Средно образование
6 Камериер/ка Средно образование
3 Пиколо Средно образование
5 Бармани Средно образование
8 Сервитьори Средно образование
3 Общи работници Средно образование
2 Дърводелци, мебелисти Средно образование
1 Поддръжка сгради Средно образование
1 Помощник-готвач  
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник поддръжка Средно образование
1 Шофьор товарен автомобил (международни превози) Средно образование
3 Машинни оператори, шиене Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
  Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
     
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  121 места
20 Шивачи Средно образование
5 Машинни оператори, обувно Средно образование
6 Опаковачи Основно, средно образование
8 Работници ОТК Основно, средно образование
30 Зеленчукопроизводители Основно, средно образование
5 Конфекционери Средно образование
1 Продавач с ТЕЛК Средно образование
10 Гладачи Основно, средно образование
3 Работници ВиК Средно образование
3 Електротехници, строителни Средно образование
5 Общи работници Средно образование
1 Работник, кухня Средно образование
3 Бармани Средно образование
5 Сервитьори Средно образование
4 Готвачи Средно образование
5 Помощник-готвачи Средно образование
3 Чистачи Средно образование
3 Електромонтьори Средно образование
1 Мияч съдове Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
                                                                       Тел. за връзка 078/55-04-84
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Лаборант, технолог Висше образование
1 Учител, начален етап на основното образование Висше образование, педагогика
12 Лекари Висше образование, медицина
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  221 места    
3 Склададжии средно образование
1 Шивач Средно образование
1 Работник кухня Основно, средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование
2 Организатори производство Средно образование
1 Пласьор, стоки Средно образование
1 Управител, кравеферма Средно образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование
7 Животновъди Средно образование
1 Тапицер Средно образование
8 Шофьори, товарен автомобил /международни превози/ Основно, средно образование,кат С,Е
4 Продавач-консултанти Средно образование
15 Работници, овощна градина Средно образование
1 Работник, строителство Средно образование
6 Кредитни консултанти Средно образование
11 Оператори на машина в шевното производство Средно образование
1 Окачествител Средно образование
1 Монтажник дограма Средно образование
38 Шивачи, обувки Средно образование
6 Сервитьори Средно образование
5 Бармани Средно образование
2 Работници, производство на метални конструкции Средно образование
6 Маневристи Средно образование
3 Машинни оператори, разместване на текстилни влакна Средно образование
25 Общи работници Средно образование
9 Работници, изолация Осново образование
2 Машинни оператори, производство на картонени изделия Средно образование
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно, средно образование,кат В
6 Камериери/ки Средно образование
2 Шофьори на тежкотоварен автомобил Средно образование, кат.СЕ
2 Готвачи Средно образование
20 Сезонни работници промишлено производство Средно образование
4 Чистач/хигиенисти Средно образование, кат. В
6 Работници подови облицовки и настилки Средно образование
3 Работници товаро-разтоварна дейност Осново образование
2 Сортировачи, предварителна сортировка Осново образование
3 Рецепционисти, хотел Средно образование, език
1 Огняр Средно образование, сертификат
1 Спасител, басейн Средно образование
2 Миячи превозни средства (ръчно) Средно образование
5 Производители на обувки (ръчно) Средно образование
                                   Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
  Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място          
1 Техник строителство Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 133  места
8 Шофьори, автобус Средно образование
3 Механици, машинни инструменти Средно образование
1 Технически ръководител Средно образование
1 Оперативен дежурен Средно образование
4 Маневристи Средно образование
3 Шлосери Средно,основно образование
3 Стрелочници Средно,основно образование
1 Работник, поддръжка на сгради Средно,основно образование
1 Заварчик Средно,основно образование
15 Сметосъбирачи Средно,основно образование
3 Товарачи Средно,основно образование
1 Крояч на кожа Средно,основно образование
1 Организатор производство Средно,основно образование
4 Ръчници Средно,основно образование
1 Сервитьор Средно образование
1 Продавач-консултант Средно,основно образование
2 Общи работници обслужване на водни колела Средно образование
1 Обслужващ бензиностанция Средно,основно образование
39 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
1 Готвач Средно,основно образование
1 Шофьор, товарен автомобил международни превози Средно,основно образование
32 Шивачи и ръчници на обувки Средно,основно образование
1 Деловодител Средно,основно образование
2 Електрозаварчици Средно,основно образование
1 Куриер/шофьор Средно,основно образование
2  Работници приготвяне на строителни смеси Средно,основно образование