Със заповед на министъра на здравеопазването се разрешава на МБАЛ „Иван Скендеров“ – Гоце Делчев да осъществява нови медицински дейности. Това са: инвазивна кардиология, неинвазивна кардиология, кардиологично интензивно лечение на сърдечносъдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, дейност за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер – дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение. Разширяването на дейността с нови клинични пътеки по „Кардиология“ ще осигури навременна реакция при спешност, ще доведе до по-голям процент излекувани пациенти за хронично болни и ще спести време и разходи на населението от района за пътуване до Благоевград и София. За новото Кардиологично отделение са предвидени 10 допълнителни легла. За да бъдат реализирани новите медицински дейности, е нужно да се закупи ангиографски апарат и да се оборудва ангиографски кабинет. Въпросът бе разгледан на последното заседание на Общински съвет – Гоце Делчев и съветниците взеха единодушното решение той да бъде закупен. Анализът на данните показва, че тази инвестиция ще е изключително полезна за бърза реакция и животоспасяващи действия при инфаркти и други сърдечни кризи, за които времето за действие е ограничено и важно за пациентите, без да се налага да пътуват, така също средствата ще имат добра и бърза възвръщаемост, чрез здравната каса, което ще доведе до подобряване на финансовите резултати на здравното заведение.

В момента в МБАЛ „Иван Скендеров“ работи един лекар с придобита специалност по кардиология и един, който специализира кардиология. Ръководството на болницата предвижда сключването на договори с двама лекари със специалност по кардиология и сертификати по инвазивна кардиология и експертно ниво по ехокардиография, както и на още двама лекари със специалност по кардиология и сертификати по ехокардиография. Ще бъде сключен договор и с лекар, специализиращ кардиология. Всички местни лекари, които са специалисти в областта, също ще бъдат поканени да се включат в работата на новото отделение, като много се разчита, че те ще бъдат полезни със своите знания и опит. Създаването на новото кардиологично отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ – Гоце Делчев е една изключително важна и успешна стъпка по отношение развитието на болницата. От една страна, то ще доведе до много по-добро и качествено обслужване на пациентите от района, а от друга страна – до повече приходи в болницата и стабилизиране на финансовото й състояние.