sdr

РС – Кюстендил, под председателството на съдия Светослав Петров, призна 51-годишен кюстендилец за виновен в повторно управление на МПС след употреба на алкохол и му наложи следните наказания: „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, което да изтърпи при първоначален „общ“ режим; глоба в размер на 500 лв., както и лишаване от правото да управлява МПС за срок от 2 години.

Съдът призна С.Т. за виновен в това, че на 15.06.2020 година в с. Злогош е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно с 2,93 на хиляда, след като е осъден с влязло в сила споразумение за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1,2 промила.

Районен съд – Кюстендил привежда в изпълнение и наказанието, наложено на подсъдимия със споразумение от 28.03.2028 година – „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, като постанови ефективното му наказание да се изтърпява при първоначален „общ“ режим.

Съдът остави без уважение искането на прокуратурата за отнемане на лек автомобил ВАЗ 2101 в полза на държавата. Автомобилът следва да се върне на неговия собственик след влизане на присъдата в сила.

Присъдата на РС – Кюстендил, с която 51-годишният С.Т. е признат за виновен в повторно управление на МПС след употреба на алкохол и му е наложено наказание от общо 11 месеца лишаване от свобода, подлежи на жалба и/или протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 7-дневен срок.