Две свободни работни места обяви община Дупница в отдел “Общинска собственост” на администрацията. Кандидатите ще бъдат подбрани по документи, които желаещите трябва да входират в деловодството до 27 юли тази година. Желаещите трябва да имат завършена степен на образование бакалавър/магистър, като с предимство ще бъдат тези с икономическа специалност или право. Освен копие на диплом за завършено образование кандидатите трябва да допълнят пакета си от документи с автобиография и заявление (по образец). Одобрените ще бъдат поканени на събеседване.