Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  2 места
1 Началник-производство Висше образование
1 Контрольор РЗОК Висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  105 места
10 Машинни оператори, шиене Основно,средно образование, опит
15 Машинни оператори, шиене на работно облекло Основно,средно образование
5 Обслужващи работници, промишлено производство Основно,средно образование
26 Шивачи Средно образование, опит
5 Машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
6 Гладачи Средно образование
1 Водач, открита платформа с повдигащо устройство Средно образование
4 Техник-механик съобщителни и свързочни съобщения Средно образование,кат.В
1 Шофьор на цистерна Средно образование
10 Шивачи, шиене на маски Средно , основно образование
1 Електромонтьор Средно образование, опит
1 Машинен оператор, шиене Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 Гумаджии Средно образование
3 Общи работници Основно,средно образование
1 Продавач хранителни продукти Средно образование
1 Общ работник производствен цех Средно образование
1 Животновъд машинно обслужване на дойни крави Основно,средно образование
2 Работници кухня Основно,средно образование
2 Сервитьори Средно образование
1 Поддръжка на обект Средно образование
1 Камериер/ка Средно образование
5 Маневристи Средно образование
1 Шофьор, международен транспорт Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
  Тел. за връзка 0751 / 61261
   А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
3 Медицински сестри Висше образование
1 Главен специалист Висше образование, архитектура и строителство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ИТ и математика
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/чужди езици
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 места
1 Общ работник Основно, средно образование
4 Машинни оператори шиене на облекла Основно, средно образование
3 Гладачи Основно, средно образование
78 Шивачи, мъжко/дамско облекло Начално, основно образование
7 Шивачи Основно  образование
2 Обслужващи магазин Средно образование
2 Машинни оператори, банциг Средно образование
2 Работници, разсадник Средно образование
2 Работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
1 Работник, сглобяване на детайли Средно образование
1 Камериер/ка Основно, средно образование
2 Чистач/хигиенист Средно образование
1 Работник, поддръжка Средно образование
3 Кроячи, текстил

 

Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                             Тел. за връзка 0747/80-903
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  13 места
7 Администратори хотел (
1 Спасител басейн Висше образование
1 Калкулант Висше образование
1 Технолог, моделиране Висше образование
1 Лесничей Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование
1 Аниматор Висше образование, средно образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 56 места
1 Мияч съдове /ръчно/ Основно образовние
1 Портиер Средно образование
1 Оптик, оптометрист Средно образование
7 Готвачи Средно образование
4 Крупиета Средно образование
4 Работници кухня Средно образование
1 Оператор, въжена линия Средно образование
2 Продавачи на билети Средно образование
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно образование
1 Масажист Средно образование
8 Камериер/ка Средно образование
3 Пиколо Средно образование
4 Бармани Средно образование
8 Сервитьори Средно образование
2 Дърводелци, мебелисти Средно образование
1 Поддръжка сгради Средно образование
1 Помощник-готвач
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник поддръжка Средно образование
1 Шофьор товарен автомобил (международни превози) Средно образование
3 Машинни оператори, шиене Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
  Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
 
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  103 места
20 Шивачи Средно образование
5 Машинни оператори, обувно Средно образование
6 Опаковачи Основно, средно образование
8 Работници ОТК Основно, средно образование
10 Зеленчукопроизводители Основно, средно образование
5 Конфекционери Средно образование
1 Продавач с ТЕЛК Средно образование
10 Гладачи Основно, средно образование
3 Работници ВиК Средно образование
3 Електротехници, строителни Средно образование
10 Общи работници Средно образование
1 Работник, кухня Средно образование
3 Бармани Средно образование
5 Сервитьори Средно образование
4 Готвачи Средно образование
2 Сметосъбирачи Средно образование
3 Чистачи Средно образование
3 Дърводелец, мебелист Средно образование
1 Мияч съдове Средно образование
  Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
                                                                       Тел. за връзка 078/55-04-84
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Лаборант, технолог Висше образование
1 Учител, начален етап на основното образование Висше образование, педагогика
12 Лекари Висше образование, медицина
1 Старши експерт, контрол по строителство Висше образование,строителство на сгради и съоражения
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  229 места    
2 Склададжии средно образование
1 Шивач Средно образование
1 Машинен оператор, банциг Основно образование
2 Организатори производство Средно образование
1 Пласьор, стоки Средно образование
1 Управител, кравеферма Средно образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование
7 Животновъди Средно образование
1 Тапицер Средно образование
7 Шофьори, товарен автомобил (международни превози) Основно, средно образование,кат С,Е
4 Продавач-консултанти Средно образование
15 Работници, овощна градина Средно образование
1 Работник, строителство Средно образование
6 Кредитни консултанти Средно образование
11 Оператори на машина в шевното производство Средно образование
1 Окачествител Средно образование
1 Монтажник дограма Средно образование
38 Шивачи, обувки Средно образование
6 Сервитьори Средно образование
5 Бармани Средно образование
2 Работници, производство на метални конструкции Средно образование
6 Маневристи Средно образование
3 Машинни оператори, разместване на текстилни влакна Средно образование
24 Общи работници Средно образование
9 Работници, изолация Осново образование
2 Машинни оператори, производство на картонени изделия Средно образование
1 Пицар Средно образование
6 Камериери/ки Средно образование
2 Шофьори на тежкотоварен автомобил Средно образование, кат.СЕ
2 Готвачи Средно образование
20 Сезонни работници промишлено производство Средно образование
4 Чистач/хигиенисти Средно образование, кат. В
6 Работници подови облицовки и настилки Средно образование
2 Работници товаро-разтоварна дейност Осново образование
2 Сортировачи, предварителна сортировка Осново образование
3 Рецепционисти, хотел Средно образование, език
1 Огняр Средно образование, сертификат
1 Спасител, басейн Средно образование
2 Миячи превозни средства (ръчно) Средно образование
3 Производители на обувки (ръчно) Средно образование
5 Машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
1 Специалист, териториално устройство и регулация Средно образование,строителство и архитектура,строителен техник
10 Работници, сезонни Средно образование
                                   Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
  Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места    
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 133  места
3 Шофьори, автобус Средно образование
3 Механици, машинни инструменти Средно образование
1 Технически ръководител Средно образование
1 Оперативен дежурен Средно образование
4 Маневристи Средно образование
3 Шлосери Средно,основно образование
3 Стрелочници Средно,основно образование
10 Общи работници, строителство на сгради Средно,основно образование
1 Заварчик Средно,основно образование
5 Сметосъбирачи Средно,основно образование
2 Товарачи Средно,основно образование
3 Миячи, превозни средства Средно,основно образование
1 Организатор производство Средно,основно образование
5 Монтажници Средно,основно образование
1 Сервитьор Средно образование
2 Продавач-консултанти Средно,основно образование
2 Общи работници обслужване на водни колела Средно образование
1 Обслужващ бензиностанция Средно,основно образование
34 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
1 Готвач Средно,основно образование
1 Шофьор, товарен автомобил международни превози Средно,основно образование
17 Шивачи и ръчници на обувки Средно,основно образование
1 Деловодител Средно,основно образование
2 Електрозаварчици Средно,основно образование
1 Куриер/шофьор Средно,основно образование
1 Машинен оператор, обувно производство Средно,основно образование
2 Шофьори, товарен автомобил Средно,основно образование
2  Работници приготвяне на строителни смеси Средно,основно образование