В Гоце Делчев се проведе пресконференция по проекта за подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в отдалечени населени места в общините Гоце Делчев и Пагайо.

Той е финансиран безвъзмездно по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020.

Събитието бе организирано, за да представи целта на проекта, която е свързана с намаляване неравенствата по отношение на здравния статус и подобряване достъпа до качествени здравни услуги.

Проектните дейности се изпълняват в няколко основни етапа и включват оборудване на здравните пунктове в селата Брезница и Лъжница, мобилен медицински кабинет и здравния център в гр. Гоце Делчев, изграждане на комуникационна свързаност и инсталиране на специализиран софтуер.

В рамките на проекта са обновени и оборудвани местните здравни служби в селата Брезница и Лъжница, както и Медицинският център на Гоце Делчев. За МБАЛ „Иван Скендеров“ е закупен медицински автомобил, предназначен и оборудван за извършване на мобилни медицински прегледи и тестове на пациенти. Трите медицински центъра са снабдени с ново медицинско обзавеждане, инструменти и консумативи. Закупени са медицински апарати и уреди, предимно предназначени за сърдечносъдова диагностика, стерилизация, както и комуникационна техника и конфигурации.