Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) представи в Областна администрация-Перник проект на площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението.
Инициативата беше обсъдена на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
Към момента много детски градини и училища са обособили такива места, на които провеждат практическо обучение. За да бъдат подпомогнати и останалите да го направят, ДАБДП разработи типов проект, който би могъл да се реализира в различни размери. Това ще им спести средства и време за възлагане на проектиране.
„Формата, размерите и съдържанието са умален размер на комуникационна мрежа от училище, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка. Площта за разполагане на проектното предложение е 1200 кв. м – дължина 48 м и ширина 25 м, но размерите в предложената разработка са избрани условно и могат да бъдат променяни съобразно конкретната ситуация. За целта към проекта е приложена и електронна таблица, с помощта на която да се преоразмерява въз основа на външни размери по дължина и ширина“, сподели Марта Петрова – директор на Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ в ДАБДП.
В рамките на заседанието беше докладвано изпълнението на областната план-програма за 2020 г. от членовете на комисията.