Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си

От днес започва продължението на мярката 60/40, съобщиха от Агенцията по заетостта. Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. е отново в размер на 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1 юли до 30 септември.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика “Финансови стимули за запазване на заетостта”, са публикувани образците на документи, информация за работодателите, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване. От агенцията обръщат внимание, че заявлението и документите за изплащане на средства по реда на постановлението следва да се подават към Дирекция “Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им.

В случай на повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо заявление за работниците и служителитe от всички обекти в една дирекция “Бюро по труда”, на чиято територия се намира поне един обект на работа.

Препоръчително е работодатели, които осъществяват дейност на обекти на територията на Столична община и извън нея, да подават документи за кандидатстване в дирекция “Бюро по труда”, която обслужва територията на обекта/обектите извън София. Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване – ССЕВ, или чрез лицензиран пощенски оператор, както и на място в съответната дирекция “Бюро по труда”.

Всички териториални поделения на Агенцията по заетостта в страната са на разположение за въпроси и допълнителна информация на кандидати, запознали се с публикуваните документи за кандидатстване по ПМС 151/03.07.2020 г. за изплащане на средства за запазване заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си. В предходните три месеца над 160 000 работници останаха на работните си места. Изплатените средства по 60/40 до момента са над 153 млн. лв. на 20 225 фирми.