Работи се по реконструирането на временните кръгови кръстовища на ул. „Рокфелер“ в Петрич, които да станат постоянни. Фирма, изпълнител на поръчката, е „Пиринстройинженеринг“, а средствата са от бюджета на община Петрич за 2020 година. Според изготвения проект, съгласуван с КАТ и Областно пътно управление, външният кръг на кръговите кръстовища ще бъде с диаметър 29 м, а централният остров 13 м диаметър. Общата ширина на платното на кръговото движение ще бъде 9 м – 8 м асфалтобетонна настилка и 1 м паважна настилка. Кръговите кръстовища на ул. „Рокфелер“ ще бъдат изцяло разположени върху съществуващите четириклонни кръстовища, ще се засегнат тротоари, светофарни уредби и улично осветление, които ще бъдат демонтирани в участъците, където е необходимо.

Ревизионните капаци на подземната комуникация на експлоатационните дружества ще бъдат изместени извън пътното платно, шахтите ще бъдат укрепени, за да не се разкопава. Със същата цел се заделят средства и за цялостна подмяна на водопровода при кръстовищата. Предвидено по проекта е разширяване на пътното платно между ул. „Рокфелер“ и ул. „Дунав“ (под Дипа) с цел осигуряването на възможност за престрояване и по-бързо влизане в кръстовището. Ще бъдат положени тактилни плочи и скосени тротоарите, за да се осигури достъпна среда за хора с двигателни проблеми, ще се направи нова маркировка и поставят нужните пътни знаци. Срокът за извършване на строително-монтажните работи на двете кръгови кръстовища е 75 календарни дни. Стойността на поръчката е 500 243, 52 без ДДС. В хода на изпълнението на дейностите ще има действаща временна организация за движение. Община Петрич призовава водачите към търпение и поднася извинение за неудобствата, които ще бъдат създадени при строителните дейности.