Текат предвидените за тази година ремонти на водопроводи на територията на град Самоков, съобщиха от общината. Възложена е подмяна на водопроводите на улиците “Христо Максимов”, “Луковица”, “Асен Карастоянов”, “Бузлуджа” и “Мургаш”. До момента е приключил ремонтът на “Максимов” и “Бузлуджа”. От понеделник започва подмяната на тръбите на ул. “Мургаш”.
Асфалтирането на изброените улици ще започне след приключване на процедурата за избор на изпълнител за обществената поръчка за ремонт на улици. В момента текат сроковете за обжалване на процедурата.