Мраморен коринтски капител излезе изпод пръстта в Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко. Според ръководителя на разкопките доц. д-р Вагалински (НАИМ) този добре запазен капител е от 2-ри или най-късно от началото на 3-ти век и е бил част от западния портик (покрит коридор), за който досега не беше сигурно дали е имал мраморна колонада. Находката се отличава в детайлите от досега откритите капители, които също са майсторска изработка – а това означава, че градът е бил достатъчно заможен, за да си позволи на няколко пъти много добри каменоделци. Доц. д-р Вагалински очаква още подобни находки и добавя, че тази за пореден път доказва процъфтяването на Хераклея Синтика чак до голямото земетресение през 4-ти век.