Кметът е упълномощен да се яви на търга, имотите ще се продават за жилищни нужди

Обществено обсъждане за поемане на общински дълг в размер на 4 642 680 лв. се проведе в Самоков.
Предназначението на дълга е за придобиване на имоти – частна държавна собственост, представляващи терени на бивше поделение по пътя Самоков-Боровец. На проведеното заседание на ОбС съветниците упълномощиха кмета да се яви от името на община Самоков на търг за закупуване на терените, като от името на община Самоков извършва всякакви правни и фактически действия, подписва, подава и получава всякакви документи и книжа, включително при спечелване на търга да сключи договор за покупко-продажба на имотите с МО. На самото обсъждане зам.-кметът по финансите Сия Шехтанова разясни мотивите и процедурата за поемане на общински дълг. Средствата ще бъдат използвани за инвестиционни намерения на общината за придобиване на два имота от горното поделение. Единият е с площ 118 дка и 22 сгради в него, а другият е с площ от 86 дка и 12 сгради в него. Цената на квадратния метър на първия терен е 26 лв., а на втория – 19 лв. С придобиването на собствеността общината ще възложи изготвянето на подробен устройствен план и оформянето на урегулирани поземлени имоти, които ще се продават за жилищни нужди. За изтеглянето на кредита няма да се наложи общината да ипотекира имущество, тъй като е преценено, че е достатъчно гарантирането на кредита със собствените приходи. Министерството на финансите също е дало положително становище, което е висока оценка за финансовата стабилност на общината. След проведеното обществено обсъждане и гласуваното решение от ОбС с положително становище за закупуване на имотите предстои провеждането на избор на банкова институция за отпускане на кредита. Планира се максималният размер на лихвата да бъде до 3,5%, за срок до 10 години. На общественото обсъждане бяха повдигнати въпроси от граждани, които се интересуваха дали този кредит ще се взема от данъците.

Кметът Георгиев разясни, че гратисният период от две години, който се предвижда, преди да започне изплащането на кредита, дава възможност погасяването му да стане от приходите от продажба на оформените парцели за жилищни нужди в имотите, обект на обсъждането, което значи, че бюджетът на общината в никакъв случай няма да бъде ощетен. Общината разполага с депозити от над 4,5 млн. лв., но е преценено, че не е удачно сделката да се сключва с тези средства, тъй като чрез тях се обезпечават дейността на общината и кандидатстването й по европейските програми. На повдигнатите въпроси относно разходването на приходите от постъпленията от продажба бе даден отговор, че средствата се плануват в капиталната програма за инвестиции в инфраструктурата и се разходват по решение на ОбС. „Това са много апетитни терени и не можем да си позволим като община да не се възползваме от възможността за закупване” – каза кметът на общината. „В момента не разполагаме с никакви имоти за задоволяване на жилищни нужди, от една страна, от друга – интересът към територията е голям. Въпреки че многократно сме отправяли искания за предоставяне за стопанисване на имоти на Министерството на отбраната с отпаднала необходимост, това до момента не се е случило. От друга страна, не можем да позволим терените да се закупят от частен инвеститор и общината да пропусне тази възможност да стане собственик на тези имоти. На предложението терените да се използват за инвестиционни намерения кметът възрази, че в тази част на града не е удачно оформянето на индустриална зона, общината разполага с достатъчно терени за задоволяване на инвестиционни намерения.

1 коментар

 1. Ей смешници, и шутове от Самоковското кметство, престанете да рекетирате туристите които посещават
  Боровец с такса за паркинг !!
  Как не ви е срам в тази тежка за туристическия бизнес ситуация, да смучете кръвчицата на Българина само и само да усигурите работа на няколко олигофрена с основно образование.
  Паркирането и реда който се създава трябва да бъде предоставен безплатно от общината.
  Хората не идват на пазар в Боровец!
  Поради каква причина налагате такса от 10,00 лв. за паркиране ?

Comments are closed.