Но… под доброволен граждански контрол

 

На редовната си сесия общинските съветници в Банско приеха “Условия за ползване на общинските спортни обекти”.
През последните 15-20 години община Банско инвестира средства в изграждането на спортни съоръжения за обществено ползване от граждани и гости на Банско, но до този момент няма правила за ползването, така че да са достъпни за всички граждани, подчерта в изказването си председателят на ОбС Димитър Русков.
Ползването на общинските тенис кортове и футболни площадки да остане безплатно, но ползването им да бъде регламентирано с предварителна заявка и с лимитирано време до 2 часа, е предложението на общинския кмет Иван Кадев, направено чрез докладна до съветниците. 
В приетите с единодушие “Условия” се предвижда още резервациите и анулирането им да се правят чрез приложение на страницата на община Банско. Контролът върху спазването на регламента се възлага на служба ОРС. Както обяви докладчикът Александър Весков, в предварителното обсъждане са взели участие активно ползващи спортните площадки граждани, които са поели ангажимент на доброволни начала да следят за спазване на правилата.