• С приключване на проекта ще бъде ликвидирана една екологична язва на територията на общината

В понеделник бе поставен стартът на изпълнението на един от най-важните екологични проекти на община Самоков – “Рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци”. Символичното начало поставиха кметът на община Самоков Владимир Георгиев и представляващият изпълнителя – „Комунел Лайт” ДЗЗД – Златко Марков. Присъстваха още кметът на Драгушиново (селото, в чието землище се намира старото сметище) Георги Хаджийски, ръководителят на обекта инж. Найден Ендаров, заместник-кметовете на община Самоков Сия Шехтанова и Люба Кленова, секретарят Ангелина Вангелова, главният инженер Юри Бодуров, гл. архитект Надежда Клинчева, гл. счетоводител Даниела Йончева, ръководителят на РЦУО Кирил Поповянски и експертът “Екология” Елена Лобутова.
Строителните дейности трябва да приключат до края на този строителен сезон, след което предстои тригодишна рекултивация на терена. Чрез дейностите в проекта се предвижда на местността, където се помещава старото депо, да се изравни теренът, да се постави зелен слой трева и да се залеси.
Община Самоков бе одобрена за финансиране на проект за рекултивация на сметището в местността Катранджия и сключи договор за финансиране с МОСВ. Средства се отпускат на общини, изградили регионални центрове за управление на отпадъци. ПУДООС ще осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на общините е да бъде финансирана тригодишната биологична рекултивация.
„С приключване на изпълнението на проекта ще бъде ликвидирана една екологична язва на територията на община Самоков и мястото ще се превърне в едно облагородено зелено пространство”, коментираха от община Самоков.