Община Дупница започна прием на заявления на деца и младежи за стипендии. Финансовото стимулиране е съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница.

Предложенията за даровити деца могат да се подават до 31 август /включително/ в деловодството на Община Дупница.

За повече информация 0701 5 92 46 и 0879 523 488.