Васил Вълканов и Цане Петров, студенти в специалност „Електронни технологии в музиката“, спечелиха втора награда на международния фестивал „Пирин фолк“, който се проведе в рамките на три дни в Сандански. Песента „Доне, Доне“ в изпълнение на Васил Вълканов, по музика и аранжимент на Цане Петров и текст на Борче Нечовски, бе отличена в Конкурса за нова авторска песен на македонска фолклорна основа.

„Пирин фолк“ е първият създаден у нас, единствен по рода си и най-популярен фестивал за авторска македонска песен в България. Основната цел на фестивала е съхраняване и обогатяване на фолклорната традиция на Пиринска област и културно-историческото наследство на Сандански и региона.