Dacia предефинира „значимия автомобил“ в основата на съвременните нужди на потребителя