На 14 септември (понеделник) ще бъде пуснато за движение и второто ремонтирано кръгово кръстовище в Петрич. Дейностите по оформяне на пътните платна, подмяната на водопровода и маркировката вече са изпълнени. Поставени са нови пътни знаци, регулиращи движението в кръстовището, обозначени са местата за пресичане на пешеходци, както и огражденията за пътна безопасност на участниците в движението. Монтирано е ново осветление. Изместени са всички подземни комуникации с цел да не се допуска разкопаване заради аварии, положена е нова асфалтова настилка. Предстои оформяне на вътрешния кръг (колелото) на кръстовището. Припомняме, че до преобразуването на двете кръстовища в кръгови се стигна след извървяване на всички съгласувателни процедури с Агенция „Пътна инфраструктура“ и КАТ – Пътна полиция.