Доставят 16 лаптопа, интерактивен дисплей, проектор, принтер

 

Основен ремонт на компютърен кабинет предстои в СУ „Христо Ботев“ (по-известно като Гимназията) в Бобов дол, съобщиха от учебното заведение. „Строително-ремонтните работи включват ремонт на тавана, стените, пода и монтаж на осветителни тела. Помещението ще бъде обзаведено с модулни маси, столове, корпусна мебел, щори. Кабинетът ще се оборудва с интерактивен мулти-тъч дисплей, проектор, 16 преносими компютъра, принтер”, каза директорът Анастасия Баракова. Ремонтът ще се осъществи благодарение на проект, спечелен от учебното заведение по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Проектът е на стойност 45 000 лв., като има и съфинансиране от училището, което е в размер на 5000 лв. собствен принос на училището. В проекта е заложено и обучение на учители и управленския екип и абонамент за учебно съдържание.

187 ученици от 1-ви до 12-и клас ще прекрачат прага на Гимназията на 15 септември. В училището работят 22-ма учители, непедагогическият персонал е от 6-има души. За тази учебна година има 3-ма новоназначени учители – по биология и здравно образование, в целодневна организация на учебния ден в 1.-4. клас и по български език и литература по заместване.

Юлияна КОЛЧАКОВА