Безработните са с 42% повече, отколкото бяха преди една година

Почти четвърт милион българи нямат работа, показва статистиката на Агенцията по заетостта за август. В края на миналия месец без работа са били 245 774-ма души, като спрямо юли новините са добри – безработните са с 12 779 по-малко. Спрямо миналия август обаче мащабите на кризата са видни – увеличението е със 73 131 души, или 42%. Равнището на регистрираната безработица в страната през август е 7.5%, спад с 0.4 процентни пункта в сравнение с юли, но ръст с 2.2 пункта спрямо година по-рано.

Новорегистрираните в бюрата по труда през месеца са 24 063-ма. Приблизително толкова са и започналите работа – 23 548, като 76.7% от тях са намерили работно място в реалната икономика. За сравнение през същия месец (август) на предходните 4 години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа, като през 2019 г. те са били със 7133-ма повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа, изтъкват от агенцията.

Държавните ведомства продължават да бъдат важен работодател в кризата – 11.9% от започналите работа през август са наети в сектор “Държавно управление”. Най-много предвид сезонния характер на работата са наети в преработващата промишленост – 20.2% от всички, започнали работа. Хотелиерство и ресторантьорство наема 14.1% от започналите работа, в търговия и ремонт на автомобили са 13.9%.

Субсидираната заетост е отворила 5488 места – 2730 по програми и мерки за заетост и толкова по схеми на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др./СЕГА