Методи Чимев

1200 лв. е вече средната брутна работна заплата на медицинските сестри, работещи в звено “Здравеопазване” към община Дупница. Причината е в заповед на кмета инж. Методи Чимев за промяна на основната заплата от 750 на 900 лева, която се допълва и от клас „Прослужено време”. От увеличението ще се възползват 20 медицински сестри, които са ангажирани в детските градини и училища на територията на общината. Увеличението на заплащането е в сила от 1 август т.г., става ясно още от заповедта на кмета.