Започна плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. Реакторът ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания. Ще продължи осъществяването на дейности и модификации, свързани с дългосрочната експлоатация на блока.

Плановият годишен ремонт ще се проведе при строго спазване на превантивните мерки, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. Направени са промени в организацията на работното време на сменния персонал, целящи ограничаване на контактите и поддържане на социална дистанция. Предвижда се плановият годишен ремонт на шести блок да продължи до края на месец октомври. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността.