Внесени са три мащабни проекта – за пречиствателни станции в Петрич и Първомай и за вътрешна канализационна мрежа на Кавракирово

Община Петрич продължава изпълнението на инвестиционната си програма за 2020 година, утвърдена с решение на Общинския съвет. От капиталовия списък за благоустрояване на уличната мрежа са приключили ремонтите на улици в селата: Тополница, Струмешница, Скрът, Коларово. В гр. Петрич вече е подменена проблемна улична решетка на ул. „Папульо“, предвидено е нови решетки да има на ул. „Драва“ и на ул. „Рокфелер“, изградени са изкуствени неравности (тип „легнал полицай“) за ограничаване на скоростта на три възлови места в града, както и осветление при тях. По проект е завършена и реконструкцията на три улици в село Първомай, които вече са с положена асфалтова настилка и нов водопровод.

В процедура за избор на изпълнител е поръчката за благоустрояване и подмяна на водопровода на ул. „Самуилова крепост“ в село Ключ със собствени бюджетни средства, както и ул. „Цар Симеон“ в град Петрич, за която са предвидени средства за подмяна на остарелия водопровод, цялостно асфалтиране и разширяване на кръстовището при ул. „Рокфелер“. Приключи реконструкцията, изцяло със собствени бюджетни средства, на двете кръгови кръстовища в града. Предстои единствено оформянето на „колелото“ в кръстовищата, така че да имат добър вид, да осигуряват и видимост. Възстановена е оградата на Гробищен парк – Петрич. По предложение на кмета бяха пренасочени средства за благоустрояването на свлечена от дъжда улица в село Дрангово, където ще бъде подменен също водопроводът, ще се изградят отводнителни съоръжения, за да се избегнат проблеми при дъждовно време. Има решение и за обезопасяване на кръстовището при новия път за Подгорието, инвестицията ще бъде на община Петрич. Пътят ще бъде разширен, предложението е на кметовете от този район. Завършено е изграждането на главен клон на канализацията в село Кавракирово. „Избран е изпълнител за нови сондажи при р. Струмешница с цел обезпечаване водоснабдяването на град Петрич и селата Митиново, Дрангово и Ръждак.

Така в по-дългосрочен план ще обезпечим подаването на питейна вода. Допълнително през лятото беше подменен довеждащ водопровод към същите села (650 м), както и водопровод на критична улица в с. Ръждак (210 м)“, каза кметът Димитър Бръчков. Продължава работата и за възстановяване на подпорната стена в центъра на село Марикостиново. Има разрешение за строеж и ще започне реконструкцията на пътя от село Рупите към археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“, средствата бяха отпуснати с постановление на МС. От фонд „Бедствия и аварии“ община Петрич очаква финансиране на първия етап за обект „Укрепване коритото на река Долнорибнишка“. По отношение на инвестициите в образователната сфера през годината бяха направени големи ремонти в ДГ „Детелина“ – гр. Петрич и ДГ „Иглика“ – с. Кърналово, извършени са ремонтни дейности и в други детски градини, където това е било необходимо, за да се продължи общинската политика за подобрения в образователната инфраструктура. Завършено е изграждането на физкултурния салон на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Първомай, който предстои да бъде открит и въведен в експлоатация. „Това се случва след години упорита работа в търсенето на вариант за финансиране на обекта. Получихме такова напълно безвъзмездно и съоръжението е факт“, припомни кметът. След цялостното обновяване по проект на дворното място на ДГ „Слънце“ община Петрич със собствени средства ще ремонтира и оградата, това вече е заложено при актуализацията на поименния капиталов списък. „Само искам да кажа, че с решение на мнозинството общински съветници беше актуализиран по неотложност именно част от списъка за капиталови разходи, където бяха добавени обекти, които следва да се случат в по-спешен порядък. За обектите, които отпаднаха от списъка, мога да кажа, че ги отлагаме във времето и със сигурност през следващата година ще бъдат също изпълнени“, увери кметът Димитър Бръчков. Той обяви, че община Петрич е внесла в МОСВ три мащабни проекта – за пречиствателна станция за отпадни води на гр. Петрич, за вътрешна канализационна мрежа на с. Кавракирово и за пречиствателна станция за отпадни води на с. Първомай. Очаква се отговор за финансиране на проектите.