created by dji camera
  • Йорданка и Станислав Божкови преотреждат земеделска земя за строителството на хотел и бунгала в м. Шишкова кория

Нов хотел ще бъде изграден в Сапарева баня. Инвестиционното намерение е на Йорданка и Станислав Божкови, които искат да изградят комплекс в местността Шишкова кория в планинското градче. Йорданка Стоянова Божкова и Станислав Атанасов Божков са внесли заявление в общината, с което искат промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. С докладна записка до Общинския съвет кметът Калин Гелев предлага да бъде одобрено предложение за възлагане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на неурегулиран поземлен имот, в който собствениците искат да изградят 3-етажен хотел и бунгала. Общинските съветници ще вземат решение по докладната записка на сесията си в сряда.

Юлияна КОЛЧАКОВА