Тържествено бе отбелязан извършеният основен ремонт на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Костенец. Той е финансиран от Държавен фонд „Земеделие“. Стойността по договор с Държавен фонд „Земеделие“ е 1 148 977 лв. без ДДС. Осъществените дейности по проекта са както в двора на училището, така и в самата училищна сграда. Изградени са спортни игрища – комбинирано за баскетбол и волейбол с трибуни към тях, както и игрище за футбол и хандбал. Направена е лекоатлетическа писта с прав участък от 60 м и 4 коридора, има и две игрища за народна топка. Има изградена зона за хоризонтален скок с пясъчно легло и изграден трап за хвърляне на гюле с площ за засилване към него.

С проекта се увеличават зелените площи, обособена е спокойна паркова среда с пейки за сядане. Изградена е чешма с питейна вода с кът за отдих край нея. Направен е малък амфитеатър със сцена за артистични прояви и учебна стая на открито. Изградено е дворно осветление с енергоспестяващи осветителни тела и система за видеонаблюдение. Засадени са многогодишни дървета, храсти и цветя. Има условия за достъпна среда до всички обекти в училищния двор и до входа към топлата връзка посредством 4 рампи за лица с намалена подвижност. Отоплителната инсталация на сградата е направена съобразно приложимите мерки за енергийна ефективност. Новият котел е с гориво на пелети.