Почетната награда „Протегната ръка“ беше присъдена на община Петрич за примера, който дава с реализацията на проекта за социалното предприятие „Петрички следи“. Припомняме, че това предприятие беше създадено с цел да насърчи социалното включване и интегриране в обществото на уязвими групи хора. С гласуване в Управителния съвет на НСОРБ е отчетено, че подобни проекти показват, че индивидуалните усилия на всеки един са важни за общността и могат да мотивират последователи. Община Петрич и работещите в социалното предприятия „Петрички следи“ са номинирани и заради навременната реакция в условията на извънредно положение – да се изработват предпазни консумативи за защита на медицински персонал. Връчването на почетната награда „Протегната ръка“ беше на официалната церемония „Годишни награди на НСОРБ“ тази вечер в столицата. Всяка година сдружението отличава активната работа на общински администрации и служители, както и успешното партньорство с неправителствени организации, представители на бизнеса, институции и медии.