Приключи ремонтът и асфалтирането на ул. “Преспа” в участъка между ул. “Вардар” и местен завод в Самоков. В този участък бе извършен ремонт на водопровода и изграждане на канал, финансирано от община Самоков. На следващ етап се изгради и улично осветление по цялата улица. След приключване на тези дейности започна ремонт на тротоарите и настилката, които се извършват по проект, финансиран от ОП “Развитие на селските райони”, с който община Самоков кандидатства. Изградиха се асфалтови тротоари и бе направен основен ремонт на улицата. Днес бе поставен вторият пласт на настилката, с което приключва ремонтът на тази част от “Преспа”.

В останалата част на ул. “Преспа”, която преминава през кв. “Самоково”, бе извършена подмяна на централния водопровод – дейност, финансирана от община Самоков. От началото на тази седмица започна и работата по проекта, финансиран със средства от европейската програма. Ремонтират се тротоарите на улицата от кръстовището при болницата, което ще бъде направено по ул. “Преспа” до ул. “Вардар”. В тази част тротоарите ще бъдат с плочки и павета. Очаква се до края на месеца да приключи цялата дейност по проекта за ремонт на настилката и тротоарите.

Маркировката ще бъде поставена след приключване на целия проект за улицата.