Европейската комисия ще представи днес план за масово саниране на целия сграден фонд в Европейския съюз. Целта е да се намалят вредните емисии, за да се постигне въглеродна неутралност до 2050 г.

Според Брюксел над една трета от вредните емисии идват от сградите, много от които се отопляват с изкопаеми горива.

Вълната от масово саниране ще обхване изолацията на сградите, отоплителните и вентилационни системи и по-голямото използване на слънчеви панели.

Европейската комисия ще представи днес и стратегия за намаляване на замърсяването на химическата промишленост./БНТ