В клинична лаборатория на МБАЛ – Самоков бе направен основен ремонт, абсолютно необходим във връзка с изискванията за добра лабораторна практика. Ремонтът отговаря на спешната нужда от поддържане на висок стандарт при санитарно-хигиенните изисквания в условията на пандемия.

Осигурена е високотехнологична апаратура, качествени реактиви, калибратори, контроли и консумативи от водещи европейски фирми. Осигурена е и сервизна поддръжка от сертифицирана фирма, извършва се стриктно вътрелабораторен качествен контрол.

Клиничната лаборатория притежава сертификати от национална система за външна оценка на качеството. В лабораторията работи екип обучени професионалисти, които се оказват едни от хората на първа линия в тази усложнена епидемична обстановка и най-важното е да бъдат здрави. Защото независимо каква модерна апаратура се закупува, какви ремонти се правят, най-важни са хората в бели престилки, които се грижат за нашето здраве – заяви в своето приветствие кметът Владимир Георгиев. Той е категоричен, че инвестициите в здравния сектор с подкрепата на общината ще продължават, за да може да се осигури качествена здравна грижа за населението. Клиничната лаборатория е акредитирана за второ ниво на компетентност.