Инж. Здравчо Тодоров

188 бр. са наказателните постановления с наложени глоби за 23 550 лв. и обезщетения за 8002 лв.

 

Служителите на РДГ-Кюстендил са извършили близо 1600 проверки през месец септември. Проверени са обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, риболовци и други физически лица, съобщиха от ведомството.

Преобладават извършените проверки на превозни средства, извозващи дървесина, които са 560, и на близо 500 ловци. Съставени са 13 акта на установени нарушения, свързани със санкции по Закона за горите. За периода са задържани 5 пр. куб.м дърва за огрев.

“В период на снабдяване на населението с дърва за огрев и въпреки усложнената епидемиологична обстановка в момента горските инспектори продължават интензивни проверки за законността на добитата дървесина”, коментира инж. Здравчо Тодоров, директор РДГ-Кюстендил. Извършват се проверки на сечища, обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, товарни моторни превозни средства, риболовци, физически лица.

От началото на 2020 година служителите на РДГ-Кюстендил, осъществявайки задълженията си, свързани с контрола в горските територии, са проверили над 10 500 обекта, издадени са общо 188 бр. наказателни постановления на физически и юридически лица с наложени глоби за 23 550 лв. и обезщетения за 8002 лв.