Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 октомври – 23 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Арзан:   Рангелова Махала

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор,  Трън  13 А

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Брусник:   Къща

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Гоз:   Мах.Логатор  ,  Местност Янкулица  ,    Къща, Мах.&Quot;Доганджи&Quot;

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Долни Романци:   Къща

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Завала

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Красава:   М. Мали Друм

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Озърновци

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / –  Ярославци

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД ; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горни Романци

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.502.39  ,  Александър Тинков  Изход За Трън,  Александър Филипов  32, 45, 25, 42,  42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15,  23, 21, 15,  Андрей Михайлов  109, 103, 101, 108, 75,  Велин Ваклинов  24, 25, 20а, 21, 22, 16, 18, 20, 23, 19,  Владо Захариев  2,  Генерал Владимир Заимов  8,  Георги Ив Бунджулов  73,  75,  101,  Георги Стефанов  26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5,  Гледан  5, 2, 6, 10, 4, 1,  Гоздовска  13, 10, 6, 24, 1, 2, 18, 2,  14, 4, 20, 16,  Гоце Делчев  2, 4,  Гребен  1, 4, 2, 15, 28, 26, 30,  Елена Георгиева  68, 66, 70,  Еретин  ,  Забел  ,  Иван Тимофеев  15, 2, 11,  Иглика  8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9, 30, 28, 32, 34, 30а,  Извън Регулацията  Навес,  Изгрев  1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19,  5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33,  Клисура  14,  Комсомолец  25, 23, 10, 13а, 27, 13, 12, 6, 8, 19, 2, 17, 21, 16, 4, 15,  Кривиколник  3, 1, 11, 7, 9, 13, 5,  Логатор  14, 4, 2, 20, 10, №6,  Любаш  8, 6, 10, 12, 7, 4,  Макаренко  14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6,  Могилица  13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12,  Неделко Савов  5, 14, 16, 13, 10, 14а, 8, 7, 2а, 12, 5а, 1, 9, 2, 17а, 4, 6, 11, 3, 17,  Некрит Кузманов  1, 3,  Нестор Петров  1, 5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9,  16, 18, 14, 26, 15, 15а,  Октомври  3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14,  Петров Камък  4, 8,  Равна Шума  2,  Строител  3, 11а, 5, 13, 11, 1, 15, 17, 7,  Трън  3, 6,  Шипка  1,  Яне Сандански  7, 4, 5, 3, 2, 1, 6,  Яровец  12, 4, 10, 6, 8,    Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Вп, Бивше Военно Поделение

На 19.10.2020 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоз:   П-Л Хіv-110,  Кв.13

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов  25, 42,  42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15,  23, 21, 15,  Владо Захариев  2,  Георги Стефанов  26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5,  Гоце Делчев  2, 4,  Иглика  8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9,  Макаренко  14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6,  Могилица  13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12,  Нестор Петров  5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9,  16, 18, 14, 26, 15, 15а,  Яне Сандански  7, 4, 5, 3, 2, 1, 6

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Кошарево:   Къща

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч./   На 21.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 22.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

На 19.10.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 10:45 – 11:30 ч./   На 21.10.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Банище

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Бегуновци:   Къща, Къща

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Гигинци:   УПИ Хіv-219,  Кв.22  ,    Къща, Къща

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Долна Секирна:   Мтп Д.Секирна,    Мах.Каменица

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Душинци:   Вила

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Непразненци

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Ръжавец:   Мтп Ръждавец

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Станьовци:   145011  ,    Яничова Махала

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./   На 21.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 20.10.2020 г. /08:16 – 11:30 ч.; 08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 20.10.2020 г. /08:16 – 11:30 ч.; 08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Режанци:   Къща, Ферма

На 20.10.2020 г. /08:16 – 11:30 ч.; 08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Садовик:   УПИ Vii-288, 289,  Кв.3  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Билинци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Брезник Д Л С ВИТОШКО-СТУДЕНА

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Видрица:   Видрица  ,  Парцел VІІ-94в,  Кв.17

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Конска:   УПИ ІІІ-202,  Кв.6  ,    Кв.26, Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Кривонос

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Муртинци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Ребро:   Вила

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ –  Конска:   Iv-310, 311  ,    Месност Райкова Страна

На 22.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна

Община Земен

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Габровдол

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Горна Глоговица

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Дивля:   Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Фильова

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Долна Врабча

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  ,  Кв.15

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Калотинци

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Мурено:   Къща

На 20.10.2020 г. /08:01 – 09:00 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Смиров Дол

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Беренде,  Общ. Земен

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Габровдол:   Кв.4 УПИ ХІ-22

 

 

Община Перник

На 19.10.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Перник:   Епископ Киприян  3, 1,  1, 4, 2,  2,  Монте Карло  1, 219,  Радомир  3,  Раковска  26, 1,  Раковски  Зад Нона, 26в,  Св.Св.Кирил И Методий  Павилион, До 2-ра  Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, До Кръвна Банка,  Христо Смирненски  Кв.205, 4, 27, 30, 42, 2, 2.

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 21.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 22.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рударци:   Xcvi-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ Lxxxiv-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 22.10.2020 г. /09:01 – 12:00 ч./ –  Перник:   Берковица  11, 15, 5,  3, 9, 13, 5,  Брезник  103, 118, 107,  96, 124, 102, 104,  120, 130, 110, 116, 100, 94, 98, 92, 122,  Варна  68, 72, 79,  Враца  89,  Клепало  183,  181, 182, 166,  Кърджали  88, 108, 80, 102, 100, 110, 104,  Мелник  3, 1, 9, 7, 7,  11, 5, 2,  Павликени  4а, 16, 6, 8а, 7, 14, 4, 8, 2, 5, 10, 12,  Севлиево  8, 3, 6, 13, 2а, 7, 5, 2, 9, 11, 7а, 1,  Трън  2, 6,  Угърчин  9, 11, 2, 7, 8, 1, 13, 6, 4, 12, 10, 3

На 22.10.2020 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Кладница:   V-15 , Кв.19  ,  Vііі-29, Кв.18  ,  Xi-29 Кв.18 Делта Хил  ,  Берлин  5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2,  Брюксел  2, 3, 3а, 1,  Виена  2, 7, 5,  Делта Хил  Кв.17,  Лондон  9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв.17, 46, 38, 24, 1, 15,  София  30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51,  УПИ Ii-35, Кв.17 Делта Хил  ,  УПИ Xxix-29, Кв.20 Делта Хил  ,  УПИ Xxxiii-31 Кв.20  УПИ-IX 29  Кв.18,    Кв.17

На 23.10.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ –  Перник:   252 Цгч Ул.Отец Паисий  ,  Ален Мак  86, 99, 127, 76, 56а, 103, 81, 64, 80, 77, 123, 135, 97, 79, 74, 98, 107, 129, 69, 73, 75, 93, 91, 56, 66, 89, 52, 62, 54, 70, 72, 106, 87, 68, 125, 71, 58, 60, 109, 100, 113,  Васил Левски  ,  Гарата Атц  ,  Гарата Мрц  ,  Горно Могиличе  66, 62, 60, 88, 28,  Ела  7, 9,  Железничарска  1, 3 3,  Искър  1,  Калина  40, 7, 15, 9, 5, 13,  Княз Александър Батенберг  13,  10, 6, 6,  13,  Кристал Блокове  Бензиностанция И Газстанция,  Липа  1,  Люлин  137, 111а, 135, 109, 139, 127,  Могиличе  72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 68, 54, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 87а, 64, 47, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 56, 82, 41, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 29, 19, 28, 23, 30, 33,  Найчо Цанов  .2-4, 2-4, 18, .8-10, 1,  42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2,  2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18,  29, 23, 9, 9,   Незабравка  14, 16,  Никола Козлев  72,   Отец Паисий  55,  58, 50, 52, 50,  С/У Печатницата, 58, 56б, 58,  60, 60, 47а,  Палма  54, 58, 80, 51, 88, 70, 68, 76, 74, 57, 86, 60, 90, 62, 67, 72, 52, 48, 66, 56, 82, 62а, 50, 63, 78, 106, 120, 90, 96, 100, 108, 114, 69, 112,  Райко Даскалов  5а, 4,  1, 4, 4, 1, 4,  Ралица  ,  Света Петка  65,  Средец  .1,  Търговска  32,  32,  Черешово Топче  2а,  2, 5,  6, 9, 5, 3, 2. Офис13, 2, 3, 7, 3,  10, 8, 2,  7,  Чинар  26, 38, 35, 22, 20,  Шамък  ,    43. Горно Могиличе

На 23.10.2020 г. /09:01 – 14:00 ч./ –  Перник:   Княз Александър Батенберг  13,  10, 6, 6,  13,  Найчо Цанов  .2-4, 2-4, 18, .8-10, 1,  42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2,  2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18,   Райко Даскалов  5а, 4,  1, 4, 4, 1,  Търговска  32,  32

Община Радомир

На 19.10.2020 г. /10:30 – 11:30 ч./ –  Радомир:   Райко Даскалов  76, 70, 80, 8, 74, 80 8

На 20.10.2020 г. /09:16 – 11:15 ч./ –  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

На 20.10.2020 г. /09:16 – 11:15 ч./ –  Радомир:   Върба

На 20.10.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ –  Бобораци:   Xiii-216 , Kw.31  ,  Ііі – 323 Кв.26  ,  УПИ V-219, Kw.32  ,  УПИ Xii-250, Кв.30  ,  Хviii-136,  Кв.23  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ –  Кошарите:   П-Л Vii-117,  Кв.18  ,  УПИ Vііі, Кв. 17  ,    Къша

На 20.10.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ –  Прибой

На 20.10.2020 г. /11:01 – 13:15 ч./ –  Радомир:   Дупнишка

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Владимир:   209, Кв.29  ,  V-57,  Кв.6а  ,  Пи 149 Кв, 14  ,    Вила, Къща

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Долни Раковец:   Кв.22, УПИ Х-206  ,  М-Ст Банята ,  УПИ Xi-306  ,  Мах.Горни Раковец  Къща, УПИ Xv-158,  П-Л Іх-428,  Кв.27  ,  УПИ 1-167  Кв.11  ,  УПИ Іі-26  УПИ Хі-34,  Кв.1

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Друган:   Vі-485, Кв. 45  ,  Мах.Егреците  Къща, Вила,  УПИ Vi-337,  Кв.25  ,  Чачулова Махала  ,    Вила, Чакърова Махала, Къща

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Кондофрей:   Общ.Радомир  ,  УПИ I Кв 43а  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Радомир:   Антим I  9, 2,  Априлско Въстание  52, 25, 46 Къща, 42 Къща, 47, 20,  Божур  5,  Васил Петлешков  8,  Върба  Къща, Училище, Барака, 18 &Quot;Самарско Знаме, 4, Сграда, 12, Къща, 37, УПИ Ii,  Кв.7, 17, Къща, 1,  Ген. Столетов  10 Къща, 15, 3,  Детелина  4,  Драва  6,  Еделвайс  12, 10, 2, 17 Къща, 7,  Здравец  9,  Иван Георгиев  4, 3, 14,  Иван Соколов  8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38,  Иглика  13,  Ильо Войвода  5, 36, 13,  Климент Охридски  3,  Кокиче  14, 1 Фургон,  Коста Миланов  Къща, 2, 11 Къща,  Мах.Гьорева  ,  Опълченска  9,  Райко Даскалов  107 Кв.Върба, 111, 3, 100,  Райна Княгиня  12,  Роза  12, 26, 3,  Самарско Знаме  18,  Соболч  5, 7,  Станко Косовски  7 Къща,  Трети Март  Читалище, Кино, К И Н О,  Хан Омуртаг  5, 13, 2, 8, 1, 3,    0

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Стефаново,  Общ. Радомир:   X-350  ,  Мах.Горни Раковец  Къща, Вила,  Мах.Егреците  Къща, Къща, Фургон, Къща,  Пи 604 Кв.101  ,  УПИ Іx-1083, 1084

На 20.10.2020 г. /11:30 – 13:00 ч./ –  Червена Могила

Община Трън

На 19.10.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Филиповци:   Махала Драговци

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Велиново

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Ерул:   Махала Смрика

На 20.10.2020 г. /08:16 – 09:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ –  Милкьовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Банкя,  Общ. Трън:   УПИ I,  Кв.15

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Бераинци:   Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Богойна

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Бохова:   Упи-Хi-148  ,    Къща, Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Бусинци:   Мах.Трап, Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Бутроинци:   Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Видрар:   Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Врабча:   УПИ Vіі-62, 61, Кв.12  ,    К63

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Вукан:   УПИ Iii-130 Кв.12

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Главановци,  Общ. Трън:   Вила, Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Горна Мелна:   87  ,    Махала Пейчиновци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Горочевци:   Над Мтп Ракитов Дол

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Джинчовци:   Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Докьовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Долна Мелна:   Нупи 12

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Дълга Лука:   УПИ IV-71,  Кв.17

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Ездимирци:   УПИ XVI-197 Кв.24  ,  УПИ ІІІ-179,  Кв.32  ,    Абисинска Мах.

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Еловица,  Общ. Трън:   Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Забел:   II,  Кв.5  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Зелениград:   Общ, Трън  ,  Парцел ІІІ-253,  Кв.40  ,  УПИ XXXIII – 371кв 20  ,    Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Костуринци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Къшле

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Лева Река

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Лешниковци:   Имот 32,  Кв.5

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Ломница,  Общ. Трън:   М.Ждрелото

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Милославци:   УПИ I-22  Кв 61  ,  УПИ V-71,  Кв.18  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Мракетинци:   Вила, 1

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Мрамор,  Общ. Трън:   Стълб 32,  Клон А

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Насалевци:   УПИ I – 210,  Кв. 32  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Неделково:   Мах.Недялкови Ханове  Вила, Долен Хан,    УПИ 043001  М. Берова Гора

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Парамун:   XI – 89,  Кв.18  ,  Мах.Парамунска Чука  ,  Тп Парамунска Чука  ,  Упи-V,  Кв.15  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Пенкьовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Проданча

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Радово

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Рани Луг:   П-Л ХХІ-235,  Кв.7  ,  УПИ Іv-280,  Кв.3 Мах. Пещер  ,    Вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Реяновци:   УПИ ІІ-161

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Слишовци

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Стайчовци:   000621  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Стрезимировци:   56  ,    Къща

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Трън:   8ми Март  1,  9ти Септември  9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1,  Александър Стамболийски  ,  Атанас Ботев  21,  Бор  1,  Възраждане  ,  Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Георги Димитров  20, 18,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23,  27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91,  96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40,  Десета  1,  Захари Иванов  14, 1, 8, 10,  Китка  ,  Мах.Горно Баринци  Параклис, 36,  Мах.Китка  Бунгало, 3, 5, 7, 15,  Мах.Кошарите  8, 6, 5, 15, 4, Къща,  Махала Кошаре  3,  Мосаловска  11а,  Мурговица  6, 24, До Бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5,  Нов Живот  1, 5, 3,  Нпи 070026,  М.Китка  ,  Петко Д. Петков  22, 24,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23,  Света Троица  13, 11, 7, 10,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29,  Яким Тошков  7, 8,    М.Смърденица, Хижа, Кв.Власина

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Туроковци:   Вила

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Цегриловци:   Пи 197  ,    Временно Захранване На Жил.Сграда

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Шипковица:   400053  ,    Бивш Стопански Двор

На 20.10.2020 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Ярловци

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ –  Глоговица

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ Vii-115 Кв.26  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ Іі-94,  Кв. 25

На 20.10.2020 г. /09:01 – 11:00 ч./ –  Трън:   8-ми Март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9ти Септември  47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1,  21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25,  17, 6, 2,  11, 8,  23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9,  4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20,  Васил Левски  5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31,   Владо Тричков  1, 6, 5, 1,  2, 2, 1,  .2, 3, 2,  1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 3, 8, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 19, 10, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26,  26, 4, 6,  2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13,  9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17,  21,   Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански Двор  ,  Мах.Ахчийски Кошари  ,  Мах.Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  Мах.Шиловец  ,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2,  31,  52, 56, 54, 50, 1, 5, 1,  2,  36, 50, 16, 38, 27, 30, 37, 43, 22, 41, 35а, 31,  46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23,  14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна Воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д. Петков  2,  Павилион, 3,  3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  3, 20, 1, 6, 14,  11,  29, 9,  19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5,   Юрий Гагарин  11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1,  10, 2а, 8, 15, 9,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,    Механа, Сп. Ехо-Т

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.